Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 30 September 2022
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH


گزارش و برداشت
 

«خیانت سکوت» - بخش 1-3
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

امروز یک سری «خداپرور» سایت دیدگاه را دستکاری کردند. کمی انرژی گرفت تا راه افتاد، ولی دوباره خراب شد. هیچکدام از لینک ها کار نمی کند. البته داستان، همان داستان قدیمی است. دوکلام حرف حساب و یا بی حساب می زنم، و دیدگاه بهای آن را می پردازد. این اراذل و اجانب نمی فهمند که در دیدگاه را می شود بست، اما در «اندیشیدن» را که نمی شود. از این «آدم فهم تر»؟ به هر روی، در حال سرو کله زدن با سایت هستیم تا شاید راهش بیندازیم. اگر نشد یک سایت دیگر، اگر آنهم نشد، یک سایت دیگر. بالاخره مگر می شود در باره «خیانت سکوت» سکوت کرد؟ گویی سربازان گمنام از موضعگیری یک پارچه «نیروهای رادیکال» علیه جنگ، سخت هراسان شده اند. «جنگ» برای این نظام «موهبت الهی» است، و «صلح» جام زهر. بگذریم!

سنگ خارا – بخش اول-چهارم
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

اخیرا آقای مسعود رجوی در سخنرانی درونی ( 7 مهر1391 – دقیقه 1:20:00 تا 1:37:00)، بمناسبت خروج نام آن سازمان از لیست کذایی آمریکا، در راستای تشکیل عملی جبهه «همبستگی ملی» گفته اند که - نقل به مضمون - می توان و می شود به سازمان انتقاد کرد،...

اشتباه محاسبه - کامل - بخش 1-11
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

پیش از پرداختن به این نکات، شاید بهتر باشد که باورهای خودم را لیست کنم: • این رژیم به زبان خوش دفتر کارش بسته نمی شود. • بدون شک، رهایی ایران از شر این رژیم، همراه با درد، و رنج، خون و ویرانی خواهد بود. • راهکار «مسالمت آمیز»...
خبر


فشنگ و موشک در راه خدا
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

به راستی ما سرنگونی طلبان در کجای این صفحه مختصات قرار داریم؟ تا به کی می خواهیم در برابر این تهدیدات علیه «ایران» سکوت کنیم، گویی که اعتراض ما دو پاپاسی هم ارزش ندارد؟ آیا تا به این حد تحت جّو حاکم بر رسانه ها قرار گرفته ایم...

«خوشبختانه»
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

چند سال پیش گفتگویی در سیمای آزادی (وابسته به مجاهدین) را تماشا می کردم، آقای ابوالقاسم (محسن) رضایی، در رابطه با نکته ای پیرامون پذیرش افسران ارتش آزادیبخش به «خلع سلاح»، پاسخی درخور تأمل دادند که نقل به مضمون آن می شود «تهیه...

اصولی کیست؟
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

آیا باید رخت سفر از اشرف بسته و به مکانی دیگر نقل مکان کنند؟ در آنصورت، با اینهمه دستاورد چه بکنند؟ با ارتش آزادیبخش و رزمندگان «ارتش» چه می تواند بکنند؟ با نیروهایی که اینهمه آموزش دیده اند، و حال باید لباس رزم از تن درآورند چه می تواند بکنند؟ با تمام تحلیل های رهبری چه کنند؟ کدام راهکار اصولی خواهد بود؟ برای درک درست از موقعیت ساکنان اشرف، باید به دو پارامتر اساسی توجه کنیم: ایدئولوژی (که وحدت تشکیلاتی را هم به همراه دارد)، و دیپلماسی (سدها و موانع واقعی سیاسی و امور خارج از حوزه تصمیم گیری مجاهدین)، در تصمیم «چه باید کرد؟» نقش آفرینی می کنند.

جبهه وسیع - بخش 1 -4
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

اخیرا و پس از خروج نام مجاهدین از لیست، ظاهرا همبستگی ملی و اتحاد دوباره حرف روز شده است.این سلسله نوشتار در زمستان 1388 در سایت دیدگاه منتشر شد. پس از باز تکثیر این متن در این سایت، به بخش بعدی «به ریشه های «هراس» از خود، و هراس...

رضا پهلوی و «نافرمانی مدنی»
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

در این نوشتار سعی می کنم به برخی از سرفصل های گفتگوی دیروز آقای رضا پهلوی با دویچه وله و راهکار پیشنهادی ایشان، بدون در نظر گرفتن ماهیت طبقاتی اقای رضا پهلوی و گذشته خاندان وی، بپردازم. این گفتگو در سایت دیدگاه بازتکثیر شده...

می اندیشم، پس هستم
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

در چند جمله یادداشت زیر را خلاصه کنم. نقش اندیشه ورز در جوامع استبداد زده، با فرهنگی فقیر و آلوده به مذهب، پرسشگری و پاسخگویی به پرسش ها است. پرسشگری های سیستماتیک و مستمر ِاندیشه ورز ذهن مخاطب را فعال کرده و برخی از اوقات «تشکیک»...

حرمت قلم
[Source: سایت بحران]
  
علی ناظر

از خود بپرسید که نادیده گرفتن «حق چاپ محفوظ» از سوی شما، آیا خامنه ای و دار و دسته او را بیشتر اجیر نمی کند تا روزنامه های بیشتری را تعطیل کند، و روزنامه نگاران (حتی سبز و مدافع خاتمی) بیشتری را به زندان بیندازد؟ · البته،...
در یک نگاه


اعتصاب غذا و گفتگویی دوستانه  علی ناظر


تعهد 92  علی ناظر


مارگزیده  علی ناظر


ارسال ترجمه متن « مردم آزاده جهان - فراخوان برای آزادسازی گروگانها»  علی ناظر


رنگ شکست استراتژیک رژیم  علی ناظر


استراتژی کلان و انتظار معجزه از مجاهدین  علی ناظر


مدیریت محترم سایت پژواک  علی ناظر


نبردی نابرابر  علی ناظر


فراخوان - آی آدم‌ها....  محمدرضا روحانی و کریم قصیم


تغییر ماهیت جنگ طلبی  علی ناظر


از چه می ترسند؟  علی ناظر


ما همان جمع پراکنده   علی ناظر


در ایران فردا  علی ناظر


صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (4)  علی ناظر


از کاوه چه خبر؟  علی ناظر


صفحاتی از زهر و پاد زهر - اسلام سیاسی (3)  علی ناظر


تلاش رذیلانه، محزون و غیر اصولی  علی ناظر


نامه ای به خواننده  علی ناظر


یک اقدام و خواست فوری  علی ناظر


آدرس عوضی یا نوشدارو پس از...  علی ناظر


خمپاره باران لیبرتی  علی ناظر


تیر هوایی در جنگ زرگری  علی ناظر


صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (2)  علی ناظر


صفحاتی از زهر و پادزهر – اسلام سیاسی (1)  علی ناظر


در حاشیه «اشتباه محاسبه»– «انصاف»  علی ناظر


اشتباه محاسبه – معین عمل«بختک» (بخش پایانی)  علی ناظر


اشتباه محاسبه – معین عمل «فرهنگ» (9)  علی ناظر


اشتباه محاسبه – مدیریت تغییر (8)  علی ناظر


یاد مادر پویا گرامی باد  پیام مشترک


اشتباه محاسبه – هزینه (7)  علی ناظر


اشتباه محاسبه – ارباب بی مروت، و با مروت دنیا (6)  علی ناظر


اشتباه محاسبه - «اگر»های حاضر و غایب (5)  علی ناظر


پس از 15 سال، از «فراکسیون اصلی» چه خبر؟  علی ناظر


اشتباه محاسبه – کاریسمای جنگ (4)  علی ناظر


اشتباه محاسبه - «ساده سازی، شبیه سازی» (3)  علی ناظر


اشتباه محاسبه – تبیین، شکل و محتوا (2)  علی ناظر


اشتباه محاسبه - مفتی، مفتی (1)  علی ناظر


انگار نه انگار  علی ناظر


تلاش رذیلانه  علی ناظر


بهره گیری رذیلانه  علی ناظر


بن بست تن شکست و فراخای جان رسید  اسماعيل وفا يغمايي


بدرود و تسلیت  علی ناظر


آمریکا، اشرف، طرح اروپا (حاشیه 1)  علی ناظر


آمریکا، اشرف، طرح اروپا (بخش چهارم)  علی ناظر


آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (پخش سوم)  علی ناظر


آمریکا، اشرف و طرح اروپا (بخش دوم)  علی ناظر


آمریکا، اشرف، و طرح اروپا (بخش اول)  علی ناظر


سخنی با اساتید و صاحبان کرسی  علی ناظر


«تروریستها» - بخش چهارم  علی ناظر


«تروریستها» - بخش سوم  علی ناظر


«تروریستها» - بخش دوم  علی ناظر


«تروریست»ها (بخش اول)  علی ناظر


زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی  علی ناظر


بحران انقلابي ، فروپاشي، يا سرنگوني؟  علی ناظر


تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  علی ناظر


زهر و پادزهر  علی ناظر


دیدگاه سوم – نگاهی به خیزش 88، بخش 1 - 3  علی ناظر


اصولی کیست - بخش 1 - 4  علی ناظر


خر باباته  علی ناظر


یک گام به جلو، دو گام به عقب  علی ناظر


خشنودی رژیم اسلامی، خشنودی آمریکا  علی ناظر


نامهء سرگشاده به مریم رجوی  علی ناظر


مجاهدين خلق - امر به وظيفه يا امر به نتيجه -1  علی ناظر


 
 


Iran's Crises  1998 - 2007   ©