Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 29 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


تقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


کسي به حرف من Ùˆ شما  Ú©Ù‡ دشمن اين رژيم هستيم گوش نخواهد کرد اگر بگوييم، گزارش «بازتاب» [1] Ú©Ù‡ آمار شرکت کنندگان در نمايش انتخاباتي را 60% برآورد کرده، دروغ است Ùˆ واقعا آمار خيلي پايين تر از اين ارقام است. به همين خاطر چندتا از گزارشهاي خودشان را در پايين اين يادداشت کوتاه مي آورم Ú©Ù‡ شاهد اين ادعا خودي هاي رژيم باشند.
بنا به آمار داده شده، 60% از مردم رأي داده اند. مي خواهم اين آمار فرضي را تا دير نشده بپذيرم، چون مي دانم آمار به 68 – 70 % هم خواهد رسيد. با توجه به اين عدد، 40% از مردم نمايش انتخاباتي را  تحريم کرده بودند. ساده تر اينکه با اينهمه جو سازي Ùˆ تبليغ  Ùˆ فتوا از اين بز بز قندي تا آن آيت الله، Ùˆ بحث هاي فوق انتلکتوآلي فرخ نگهدارها Ùˆ ... رژيم توانست فقط 60 % از مردم را به پاي صندوق ها بکشاند. در چند جمله، در ÙŠÚ© سيستم دموکراتيک Ú©Ù‡ مخالفان کليت نظام بتوانند حرف خودشان را به مردم بزنند Ùˆ کسي سرشان را نبُرد،، رژيم بيشتر از چند درصد قليل نمي تواند بسيج کند. نتيجه اينکه رژيم وجاهت ملي ندارد، Ùˆ مردم اين نظام را نمي خواهند. اين صحبت بر مبناي فرض غلط اول بود.
اما رژيم به همين هم راضي نيست. از همان ساعات اول گزارش شد که عکاس هاي ايسنا و فارس را به بيرون از محل رأي گيري هدايت کرده اند [
2]  Ú©Ù‡ خداي ناکرده اثرات جرم مثل آنچه در پلي تکنيک رو شد، دوباره به بيرون درز نکند. رژيم پيش از امروز مي دانست Ú©Ù‡ 60% شرکت نخواهند کرد Ùˆ بايد با رأي سازي (مثلا شمارش با دست) [3] Ùˆ تقلب Ùˆ انتقال جمعيت با اتوبوس از ÙŠÚ© حوزه به حوزهء ديگر [4]ØŒ تعداد شرکت کننده را بيش از آنچه Ú©Ù‡ هست به «نمايش» بگذارد. اما از آنجايي Ú©Ù‡ هيچ کاري از محکم کاري عيب نمي کند جماعت «رأي ساز» Ùˆ «مهرورز» تصميم به حفاظت از آينده Ø¡ متزلزل خود کرده Ùˆ پيش از شروع نمايش 200هزار نيرو وارد تهران کردند [5] Ú©Ù‡ هم حتما رأي دهند، هم رأي هاي داده نشده را به صندوق بريزند Ùˆ هم اگر خداي ناکرده کسي پس گردنش زد Ùˆ خواست اعتراض کند Ú©Ù‡ چرا آقا تقلب مي کنيد، اين 200 هزار نفر سر معترضين ريخته Ùˆ افراد معترض Ùˆ ناراضي را به پشت «حوزه» هدايت کنند Ùˆ پاسخ درخور شأن معترضين را به آنها بدهند. بيهوده نيست Ú©Ù‡ سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان قافيه را تنگ ديده Ùˆ مي گويد «
شنيده‌ايم ناظرين كانديداها اجازه حضور در حوزه‌هاي شمارش آرا را ندارند» (خبر در زير آمده است). اين ديگر Ú†Ù‡ صيغه اي از اعتراض است؟ شنيده ايد؟ يعني امکان دارد غلط باشد؟  ولي از آنجايي Ú©Ù‡ نمي شود به حرف اين «سخنگويان» دل خوش کرد، Ùˆ اگر زد Ùˆ بند ها خوب جلو برود زير اين حرفشان خواهند زد، بهتر ديدم چند نمونه از «تخلفات» Ú©Ù‡ به وسيلهء ايسنا Ùˆ ايلنا گزارش شده اند را با هم بازخواني کنيم. شايان توجه اينکه گزارشگر Ùˆ گزارش دهنده Ùˆ معترض Ùˆ بازرس Ùˆ همه Ùˆ همه از خود رژيم هستند Ùˆ همه سعي خودشان را مي کنند Ú©Ù‡ حرف ناجوري نزنند، ولي باز هم دم خروس پيداست.
علي ناظر – 25 آذر 1385

_____
 Ú¯Ø²Ø§Ø±Ø´ ها از ايسنا – 25 آذر 1385
شنيده‌ايم ناظرين كانديداها اجازه حضور در حوزه‌هاي شمارش آرا را ندارند

سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: بر طبق اخباري كه به ما  رسيده است، ناظرين كانديداها اجازه حضور در حوزه‌هاي شمارش آرا را ندارند.

مرتضي حاجي در گفت‌و Ú¯Ùˆ با خبرنگار سياسي خبرگزاري  دانشجويان ايران(ايسنا) خاطر نشان كرد: شنيده‌ايم كه شمارش آراء نيز متوقف شده تا  مسوولان طي جلسه‌اي نسبت به شمارش دستي Ùˆ يا رايانه‌اي آراء تصميم‌گيري كنند.

اين در حالي است مجتبي هاشمي ثمره رييس ستاد  انتخابات كشور ظهار داشته است: در حال حاضر شمارش آراء در كل تهران در حال انجام  است Ùˆ نمايندگان كانديداها نيز در پاي صندوق‌هاي راي حضور دارند واگر جايي عنوان  شده كه از حضور نمايندگان كانديداها در پاي صندوق‌هاي راي ممانعت بعمل آمده، اعلام  كنند تا ما بررسي كنيم.

___
عضو كميته نظارت ائتلاف بزرگ  اصولگرايان:
به نماينده‌ي برخي كانديدا‌ها اجازه حضور در محل شمارش آرا داده  نشده است
عضو كميته‌ي نظارت ائتلاف بزرگ اصولگرايان گفت:‌ طبق اطلاعيه  فرمانداري تهران ناظران ستادهاي انتخاباتي مي‌توانند در هنگام اخذ Ùˆ شمارش آرا در  پاي صندوق‌هاي راي حضور پيدا كنند.

داوودي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزار  يدانشجويان ايران(ايسنا) مدعي شد: علي رغم اين اطلاعيه در برخي از موارد ديده  مي‌شود كه نماينده‌ي كانديدا‌ها را در هنگام شمارش آرا از محل بيرون كرده Ùˆ اجازه  نمي‌دهند آن‌ها در محل حضور داشته باشند.

وي در ادامه با اشاره اختلاف نظر موجود بين  هيات‌هاي اجرايي Ùˆ هيات‌هاي نظارت در نحوه شمارش آرا گفت: با توجه به اين امر هنوز  بسياري از آراي شعب شمرده نشده است .
___
رييس كل دادگستري استان كرمان  درگفت‌وگوباايسنا:
پرونده‌اي درباره‌ي تخلفات انتخاباتي در دادگستري تشكيل نشده  است

رييس دادگستري استان كرمان اظهار داشت: احتمال مي‌داديم كه به  لحاظ اختلافات طايفه‌اي در نقاط محدودي‌، مشكلاتي در رابطه با انتخابات شورا‌هاي  اسلامي به ويژه روستا‌يي داشته باشيم ولي بحمدالله هيچ مشكلي در مجموع به دادگستري  استان گزارش نشد.

تويسركاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري  دانشجويان ايران (ايسنا)‌ اظهار داشت: تخلف خاصي تا كنون در استان كرمان در رابطه  با انتخابات به دادگستري استان گزارش نشده است.

وي با بيان اين‌كه حضور مردم حسب آمار ارايه شده  بسيار خوب بوده خاطرنشان كرد: حادثه مهمي در روز انتخابات در استان كرمان نداشتيم  زيرا دادگستري در اين روز حضور فعالي هم داشت Ùˆ پرونده‌اي نيز در رابطه با تخلفات  انتخاباتي در دادگستري تشكيل نشده است.

رييس كل دادگستري استان كرمان افزود: دادستان‌هاي  شهرستان‌ها در هيات‌هاي اجرايي حضور داشته Ùˆ قضات كشيك ما نيز آماده انجام وظيفه  بودند Ùˆ بحمدالله حادثه مهمي در سراسر استان نداشته Ùˆ موردي به ما گزارش نشده است


___
رييس كل دادگستري استان قزوين  درگفت‌وگوباايسنا:
پرونده دو تخلف انتخابي در قزوين در حال بررسي  است
رييس كل دادگستري استان قزوين گفت كه تخلفات انتخاباتي در اين  استان بسيار اندك بوده است.

حسن قاسمي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري  دانشجويان ايران (ايسنا)ØŒ در رابطه با تخلفات انجام گرفته در استان قزوين طي روزهاي  گذشته تنها يك مورد پاره كردن پوستر يكي از كانديداها در سطح شهر اتفاق افتاده بود  كه فرد مذكور پس از بين بردن پوستر تصاوير كانديداي مورد نظر خود را نصب مي‌كرده  است.

وي ادامه داد: در مورد ديگر تخلف گزارش‌شده، فردي  توانسته بود با يك شناسنامه دو بار اقدام به راي دادن كند كه وي نيز دستگير شد.

رييس كل دادگستري استان قزوين، با بيان اين‌كه هر  دو متخلف دستگير شده‌اند Ùˆ پرونده تشكيل شده براي آنان در حال بررسي است، اظهار  داشت: در سال جاري با توجه به تعدد كانديداهاي شوراها Ùˆ حضور احزاب Ùˆ گروه‌هاي  گوناگون تخلفات در استان بسيار اندك بوده است Ùˆ اين جاي خوشحالي است.

 

___
رييس كل دادگستري استان  تهران درگفت‌وگوباايسنا :

پرونده‌هاي 66 تخلف انتخاباتي گزارش‌شده در حال رسيدگي  است

رييس كل دادگستري  استان تهران اعلام كرد: تاكنون 66 مورد تخلف انتخاباتي به دادگستري تهران گزارش شده  است .

عليرضا آوايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي  خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)ØŒ اظهار داشت: طي چند روز گذشته 66 مورد تخلف به  دادگستري استان تهران مربوط به شهر تهران گزارش شده است كه از اين تعداد 15 مورد در  روز انتخابات اتفاق افتاده است .

وي ادامه داد: اين پانزده مورد شامل 7  مورد نصب پوستر در محل‌هاي ممنوعه، 6 فقره تبليغات خارج از فرجه زماني Ùˆ 2 مورد  تبليغ عليه كانديداها بوده است. همچنين 26 مورد تخلف پيش از روز برگزاري انتخابات  يعني قبل از 24 آذر ماه گزارش شده بود .

آوايي خاطر نشان كرد: امروز هم 25 مورد  تخلف انتخاباتي گزارش شده است كه در همه‌ي 66 مورد مذكور پرونده‌ي قضايي، تشكيل Ùˆ  در حال رسيدگي است .
_____

تحصن در اصفهان بخاطر تقلب در شمارش آراء
در اعتراض به روند شمارش آرا؛
اصلاح‌‏طلبان اصفهان مقابل فرمانداري اين شهر تحصن مي‌‏كنند
اصلاح‌‏طلبان اصفهان در اعتراض به روند شمارش آرا مقابل فرمانداري اصفهان تحصن مي‌‏كنند.
«مهرداد بال‌‏افكن»، سخنگوي ستاد اصلاح‌‏طلبان در اصفهان با اعلام اين خبر به خبرنگار "ايلنا"، گفت: با توجه به اخبار منتشرشده از سوي ستاد انتخابات استان اصفهان كه مبتني بر پيروزي اصولگرايان در انتخابات شوراي شهر اصفهان است و همچنين اعتراض برخي از عوامل اجرايي نسبت به تخلف در شمارش آرا، اصلاح‌‏طلبان اصفهان در اعتراض به اين اقدامات در فرمانداري اصفهان تحصن خواهند كرد.
وي با اشاره به جلوگيري از ورود كارمندان اصلاح‌‏طلب فرمانداري از صبح امروز به فرمانداري اصفهان، تفاوت فاحش نتايج اعلام‌‏شده با آنچه نمايندگان كانديداها از حوزه‌‏هاي مختلف گزارش داده‌‏اند و نيز برخي تخلفات همچون دخالت ناظران شوراي نگهبان در انتخابات شوراي شهر، گفت: شك ما نسبت به عدم سلامت انتخابات در اصفهان بيشتر شده است.
بال‌‏افكن افزود: در پيش گرفتن اين روش‌‏ها برخلاف اخلاق سياسي و اسلامي است و ما به عنوان فعالان سياسي اصلاح‌‏طلب در اصفهان نسبت به روند شمارش آرا و تخلف‌‏هاي صورت‌‏گرفته به شدت اعتراض داريم و اعتراض خود را به صورت تحصن نشان خواهيم داد

منبع: 25 آذر 1385 - ايلنا

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©