Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Saturday 23 September 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������������� ������������


بي بي سي را چه مي شود؟
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


دوباره بي بي سي اين رسانهء گوش به فرمان وزارت خارجهء استعمار پير، «نظر خواهي» کرده است. اينبار از کاربرانش مي خواهد در بارهء خبر زير نظر بدهند
«
تصميم به اخراج مجاهدين از عراق؛ نظرات شما

علی دباغ سخنگوی دولت عراق سازمان ايرانی مجاهدين خلق را که در عراق پايگاه دارد گروهی تروريستی خطاب کرد و اعلام داشت که دولت عراق خواهان خروج اعضای اين سازمان از خاک خود است.
آقای دباغ طی نشستی خبری گفت دولت عراق به اعضای سازمان مجاهدين خلق اعلام کرده که بايد به کشور خود بازگردند يا اينکه ترتيباتی برای اقامت خود در کشوری غير از عراق فراهم آورند.
سخنگوی دولت عراق از تشکيل هيئت مشترکی متشکل از نمايندگان دولتهای عراق و آمريکا و سازمان مجاهدين خلق خبر داد که برای فراهم آوردن امکان خروج اعضای اين سازمان از عراق تشکيل شده است و گفت: "ما در عراق به اندازه کافی گرفتاری داريم و در حال پشت سرگذاشتن دوره دشواری هستيم، قانون اساسی هم تصريح می کند که به سازمانهای تروريستی نبايد پناه داد".
آمريکا نيز سازمان مجاهدين را گروهی تروريستی می داند اما تاکنون نه اقدام به انحلال پايگاه اين گروه در عراق کرده و نه اعضای سازمان را خلع سلاح کرده، هرچند فعاليت اعضای سازمان را به داخل قرارگاه اشرف محدود کرده و آنان را تحت نظارت قرار داده است.
نظر شما در مورد تصميم دولت عراق در خصوص اخراج اعضای سازمان مجاهدين خلق از اين کشور چيست؟ (بي بي سي 13 بهمن 1385)
» 

چنانکه که از متن اين «سوال/نظر خواهي»روشن است، بي بي سي حتي سعي نکرده که ظاهر امر را رعايت کند و يک خط هم از موضعگيري شوراي ملي مقاومت و مجاهدين نقل قول کند.
بلندگوي کهنه کاران سياست، با تمام توان خود براي جمهوري اسلامي خوش رقصي مي کند تا شايد بتواند راهي براي چپاول بيشتر ايران مهيا کند.
روش خبر رساني و گزارش سازي بي بي سي در کنار موضعگيري اخير پارلمان اروپا، و ديدار هاي سفراي انگليس و آلمان با رفسنجاني معناي خاص خود رامي يابد.

در پايان بد نيست به موضع مجاهدين در اينباره توجه کنيم (منبع همبستگي ملي – 12 بهمن 1385):

«
پاسخ به علي دباغ - اطلاعيه
بدنبال افشاي ليست 32000تن از مزدوران حقوق بگير رژيم آخوندي در عراق كه توجهات گسترده اي را همزمان با سفر رهبران احزاب و نيروهاي دمكراتيك و ملي عراقي به بروكسل و افشاي جنايات رژيم ايران در عراق و اعلام همبستگي آنها با مقاومت ايران, روز گذشته علي دباغ سخنگوي دولت كنوني عراق در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد «اين سازمان در عراق, يك سازمان نا مشروع و غير قانوني است. هيأت دولت در جلسه 19 ژوئيه سال 2006 خود دستور داد كه مسئله پايان دادن به حضور اين سازمان طي مدت مشخص شده از سوي كميته وزارتي به رياست وزير كشور, مورد پيگيري قرار گيرد... و به آنها فرصت داده شده تا ترتيب اقامت خود در يك كشور ديگر غير از عراق را بدهند .... به آنها آزادي انتخاب داده شده است كه به كشور خودشان ايران برگردند يا يكي از كشورها آنها را بپذيرد»
علي دباغ براي توجيه اين موضع غير قانوني خود به اين استدلال ابلهانه روي مي آورد كه «اين سازمان با كل اعضايش با تماسهاي خودشان با مقامات عراقي , قانون عراق را نقض مي كنند كه اينكار مجاز نيست»!
خشم و سرخوردگي علي دباغ از افشاي ليست حقوق بگيران رژيم آخوندي در عراق بسيار قابل فهم است چرا كه بخوبي ميداند, اسامي صدها تن از مقامات عاليرتبه دولتي كه او سخنگويي اش را بر عهده دارد و اسامي هزاران تن از افسران پليس و ارتش وابسته به همين دولت در ليست 32هزار نفره وجود دارد.
نيازي به توضيح ندارد كه سخنان نامبرده هيچ اعتبار قانوني ندارد و حضور مجاهدين در عراق منطبق بر قوانين بين المللي است و هيچ ربطي به دستورالعملهاي ديكته شده از تهران ندارد.
تا آنجا كه به اقامت مجاهدين در عراق بر ميگردد, اين امر مشروعيت قانوني خودرا از كنوانسيونهاي ژنو بويژه كنوانسيون چهارم و حق پناهندگي بر طبق اعلاميه ي1967 ملل متحد و اصول پايه اي حقوق بين الملل خصوصاً اصل نان رفولمان ميگيرد كه مورد اتفاق همة سازمانهاي بين المللي و نيروي چند مليتي در عراق است و هر گونه جابجايي اجباري را در مورد مجاهدين ممنوع ميكند.
بهتر بود علي دباغ از پيشينيانش عبرت ميگرفت تا بي گدار, به آب اخراج مجاهدين نزند. سه سال و دو ماه پيش عبدالعزيز حكيم از موضع رياست شوراي حكومتي منحله به مجاهدين سه هفته فرصت داد كه خاك عراق را ترك كنند. چيزي كه فقط به يك رسوايي و بي آبرويي بزرگ خود او تبديل شد.
هفته گذشته سفير ايالات متحده در عراق تصريح كرد: گروههاي شيعه اي كه در زمان رژيم سابق عراق روابط نزديكي با ايران برقرار كرده بودند , اكنون برعراق تسلط دارند. به گزارش سايت بي بي سي در روز 4 بهمن« زالماي خليلزاد بطور اخص به مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به رهبري سيد عبدالعزيز حكيم اشاره كرد كه بيش از 20سال پيش به ابتكار ايران تشكيل شده بود. به گفته آقاي خليلزاد رابطه اي كه ايران با گروههاي شيعه عراقي برقرار كرد , اكنون بايد تصحيح شود و منطبق با تغيير و تحولاتي گردد كه در عراق پديد آمده است.»وي خاطر نشان كرد رژيم ايران« بدنبال راه انداختن شبكه اي از عمّال و ماموران خود براي نفوذ در عراق افتاده است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران»
13بهمن1385(2فوريه2007)

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©