Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 29 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


ديدگاه در 9 ماه آينده
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


با سلام و سپاس براي اي ميلها، تلفنها و پيامهاي پر مهرتان. مرا شرمنده تر از هميشه کرديد.
با توجه به کليهء پيامها، گويي من در جمع بندي اخير خود (پايان نامه – انتقال تجربه) [1] دچار خبط بزرگي شده ام. اشتباها علي ناظر و ديدگاه را يکي دانسته ام. کيش شخصيت مرا مفتون «خود» کرده و فراموش کرده ام که فقط صاحب اختيار خودم هستم، و حق دخالت در بود و نبود و چون و چراي ديدگاه ندارم. بار هاگفته بودم که احساس مالکيت به ديدگاه ندارم. گفته بودم شما صاحبان ديدگاه هستيد، گفته بودم شما سهامداران هستيد. و به اين گفته ها باور داشتم.
با توجه به اين پيامها و با توجه به نوشتار «پايان نامه – انتقال تجربه»، موقعيت ديدگاه در 9 ماه آينده (تا آخر آذر 1386) به شرح زير طراحي شده است.
با اجازه و براي جلوگيري از اتلاف وقت شما، تيتروار شرح مي دهم، با ذکر اين نکته که قسمت اعظم اتومات شدن ديدگاه به پايان رسيده و مسير آزمايشي را هم طي کرده است:
1- در عرض چند ماه اخير تعداد 50 نفر کارورز با در اختيار داشتن کد ورودي توانستند بدون دخالت مسوول ديدگاه (علي ناظر)، مطالب خود را با موفقيت وارد سيستم کنند.
2- در عرض چند ماه اخير، تعداد 184 کاربر نام نويسي کرده اند که از اين ميان تعدادي با اسم اول (تک اسمي) ثبت نام کرده اند که اسامي آنها حذف ميشود، و بقيه در اين مدت از يک تا چندين مطلب در ستون کاربران به ثبت رسانده اند. در اين ستون با وجود عمر کوتاهش، کاربران توانستند با ثبت مقالات خوب، به بحثهايي در ميان کاربران ديدگاه دامن بزنند.
3- در ستون نظرها بيش از 8000 نظر ثبت شده است. البته من به عنوان ثبت کنندهء نظرها، در برخي از مواقع مجبور به حذف (سانسور) برخي از نظرها شده بودم.
4- علي ناظر تصميم گرفته که پروژه جديدي را شروع کند، و در ديدگاه مسووليتي بجز مسووليت حقوقي نداشته باشد.

خوب، اينها واقعيات بودند. حال با توجه به محتواي پيامهاي تلفني و ثبت شده، موقعيت ديدگاه پس از اول فروردين و تا آخر آذر (و شايد فراتر از آن) چه خواهد بود؟
0- هنوز هم علي ناظر تصميم Ø¯Ø§Ø±Ø¯ Ú©Ù‡ پروژه جديدي را شروع کند، Ùˆ در ديدگاه مسووليتي بجز مسووليت حقوقي نداشته باشد.
1- کارورزان در صورت تمايل مي توانند به ثبت مطالب خود طبق معمول هميشگي، ادامه دهند.
2- از امروز ثبت نام کاربران جديد امکان پذير نخواهد بود.
3- از اول فروردين، تنها کاربراني که نام نويسي کرده اند مي توانند به ثبت مطالب خود ادامه دهند.
مطالب ایشان مستقیماً و بطور اتومات در سایت دیدگاه ثبت خواهد شد. اسامي در زير اعلام شده است.
 4- ستون نظرها از اول فررودین تا اطلاع بعدی، بطور موقت فعال نخواهد بود.

5- ستون هاي يادداشت روز، و يادداشت هفته تعطيل خواهند شد (آرشيو در دسترس خواهد بود).
6- سينما در ديدگاه تعطيل مي شود.
7- ستونهاي اخبار، ويژه نامه، عکس Ùˆ نقل قول تعطيل مي شوند  (آرشيو در دسترس خواهد بود).
8- اگر بتوانيم، سعي خواهيم کرد که سخنرانان آمفي تئاتر بتوانند مطالب خودشان را مستقيما وارد صفحهء آمفي تئاتر کنند (اما چند هفته طول خواهد کشيد).
9- شکل صفحهء اول ديدگاه طبيعتا تغيير خواهد کرد.
ستون فراسوي ديدگاه بجاي ستون وسط خواهد نشست.  تنها کارورزاني Ú©Ù‡ Ø§Ø³Ù…شان در ليست پايين آمده باشد Ù…ÙŠ توانند مطلب تازه وارد ستون فراسوي ديدگاه بکنند. کارورز مي تواند لينک به مطلب (ديداري، شنيداري Ùˆ يا نوشتاري) مورد علاقه اش را براي اطلاع همگان در ديدگاه ثبت کند.
   Ú©Ø§Ø±Ø¨Ø±Ø§Ù†ÙŠ Ú©Ù‡ نامشان در اين ليست نيست، Ø§Ú¯Ø± در سایت‌های دیگر مطلب‌هایی می‌یابند Ú©Ù‡ به نظرشان مهم است Ùˆ بایستی در سایت دیدگاه منتشر شود، می‌توانند برای یکی از کارورزان ارسال کرده تا در صورت تمایل به درج آن در دیدگاه اقدام کند
10- ÙŠÚ© نکتهء بسيار، بسيار مهم اين است Ú©Ù‡ از اول فروردين به بعد ديدگاه مسوول ديدگاه نخواهد داشت. ديدگاه اتومات شده Ùˆ در نتيجه شما کاربران Ùˆ کارورزان صاحبخانه هستيد Ùˆ در محدوده اي Ú©Ù‡  موتور اتوماتيک ديدگاه اجازه مي دهد، شما مي توانيد تا دلتان مي خواهد از خود Ùˆ يا از ديگران در ديدگاه مطلب بگذاريد، يا نگذاريد. فقط اگر کسي مطلبي نوشت Ú©Ù‡ خارج از انتطار شما باشد، با مسوول ديدگاه تماس نگيريد چون مسوول ديدگاه خودتان هستيد. مسوول فني ديدگاه هم از اول فروردين نخواهيم داشت، مگر اينکه ديدگاه آتش بگيرد Ùˆ فقط در آنصورت است Ú©Ù‡ ايشان قبول کرده بيايد Ùˆ آتش را خاموش کند
 ! البته ÙŠÚ©ÙŠ دو تا کار ناتمام مانده Ú©Ù‡ تمام خواهد شد. ايشان قبول کرده اند Ú©Ù‡ تا مدتي به مشکلات فني در ثبت مطلب (مثلا در فراسوي ديدگاه) پاسخ بدهند.
11 – در مورد ستون نظر ها. اين ستون، بعلت حساس بودن سوژه، بدون مسوول نمي شود فعال باشد، Ùˆ چون ديدگاه مسوول ندارد، پس نمي تواند مسوول ستون نظرها انتخاب کند. پس Ú†Ù‡ مي توان کرد؟ فرض را بر اين بگيريم Ú©Ù‡ مثلا ÙŠÚ©ÙŠ دو نفر از کارورزان يا کاربران (در ليست پايين) Ø®ÙˆØ¯ را نامزد اين پست مي کنند (از زندگيشون سير شده اند). ديدگاه براي همه کاربران ثبت نام شده Ùˆ کارورزان امکان رأي دادن بوجود مي اورد. بطور مثال، رستم نامي Ùˆ تهمينه نامي مي گويند Ú©Ù‡ مي خواهند مسوول ستون نظر ها بشوند. از اين رستم آقا Ùˆ تهمينه خانم چندتا مطلب در ديدگاه ثبت شده است. پس همهء کارورزان Ùˆ کاربراني Ú©Ù‡ امکان رأي دادن دارند، آن دو را مي شناسند Ú©Ù‡ Ú©ÙŠ هستند Ùˆ درکشان از آزادي بيان تا Ú†Ù‡ حد است. کارورزان علاقمند مي توانند در فورم مخصوصي به او رأي (مخفي) بدهند (پروسهء رأي گيري عمومي نخواهد بود Ùˆ در پشت صحنه انجام خواهد شد Ùˆ فقط اين گروه از کارورزان از چگونگي آن مطلع هستند). هر کدام (رستم يا تهمينه) بيشتر رأي بياورد مسوول ستون نظرها مي شود، Ùˆ ستون نظر ها از آن لحظه به بعد فعال مي شود. حال اگر تهمينه يا رستمي داوطلب اينکار نشد، ستون نظرها نخواهيد داشت. Ùˆ اگر به ÙŠÚ©ÙŠ از اين دونفر رأي داديد Ùˆ او شروع کرد به سانسور کردن يا ثبت هر گونه نظري، چاره اي نمي ماند بجز پذيرش اين واقعيت Ú©Ù‡ کاريش نمي شود کرد (خود کرده را تدبير نيست Ùˆ نتيجهء انتخابات هميشه بر وفق مراد نخواهد بود).
مي خواهم تأييد کنم که علي ناظر در هيچ موردي دخالت نخواهد داشت، مگر امور حقوقي، قطع شدن سايت از سرور و تماس با شرکت سرويس دهنده، و پرداخت حق مشارکت سالانهء ديدگاه (البته تا چند سال پيش پرداخت شده است).
بنابراين، در اين پروسهء تعريف شده در بالا، ديدگاه براي اولين بار بدون مسوول ديدگاه کار مي کند.
در مورد سايت بحران و با توجه به نظرات رسيده، شايد اصلا پا نگيرد و من به نوشتن کتاب بسنده کنم.
از امروز تا اطلاع ثانوي ستون نظرها تعطيل مي شود.
نوروز پيروز

شاد و خرسند باشيد
اسامي کارورزاني که مي توانند خودشان مستقيما مطالبشان را وارد سيستم کنند (ليست تکميل شده بعدا اعلام مي شود)، و يا در ستون فراسوي ديدگاه هر مطلبي (شنيداري، نوشتاري و يا ديداري) را اضافه کنند، در زير آمده است.
علي ناظر – 26 اسفند 1385
اين شما و اين هم ديدگاه که با کمال ميل تقديمتان مي کنم. از اين به بعد شما مسوول ديدگاه هستيد.
درصورتي Ú©Ù‡ کد خود را فراموش کرده ايد Ùˆ يا نام شما در ليست Ù†ÙŠØ³Øª با ديدگاه تماس بگيريد

 

ح ایراندوست

حسین ملکی

دریا قوام

عباس رحمتی

حسن داعی

مهرداد درویش پور

فرهاد كسروي

ایرج فرزاد

یوسف زرکار

حسن بایگان

منيره جوان

میلاد مختوم

امرالله ابراهيمي

فرهنگ قاسمی

نادر احمدی

رسول قويدل

ستاره آزادی

ی. صفایی

الف خوشمزه

مهران خان‌جانی

مهدي جعفري

کامبیز سینائی

آزاده سپهری

Ú¯Ù„ Ú©Ùˆ

روناک مدائن

سعید مدانلو

سیاوش دماوندی

ا.م. شیزلی

جمال فراهانی

فرهاد فرهمند

سارا كسروي

امید بهروزي

علی یحی پور(سل تی تی)

سیروس مختاری

كوروش طاهري

جابر کلیبی

شباهنگ راد

س شمس

محمد هادی

توفيق عقيلی

سارا حافظی صافی

مهدی اصلانی

سیامک دهقانی

گيسو شاکري

پويان انصاري

نيما روشن

م. راد

علي فياض

مسعود افتخاري

ژاله وفا

الف آناهيتا

مجيد مشيدي

عزيز فولادوند

ليلا جديدي

مازيار رازی

تقي روزبه

عباس سماکار

اسماعيل اوجي

مسعود ابراهيم نژاد

مهرنوش معظمي

م.ت. اخلاقي

سارا قاضي

شهلا عبقري

مينا انتظاري

مينا احدي

مينا اسدي

ياور استوار

عبدالله شريفي

بيژن نيابتي

وريا محمدي

زينت ميرهاشمي

کامبيز گيلاني

پرويز داورپناه

نادر وهابی

فريدون گيلاني

امير جواهري لنگرودي

همنشين بهار

ايرج مصداقی

شادي امين

آذر مدرسي

علي سالاري

فريبرز سنجري

مهدي سامع

کورش عرفاني

بهرام رحماني

بصير نصيبي

عظیمی برهان

تورج مزینانی

فرشاد بهرنگی

آوا موثقی

فروغ آزادی

زنگی زنگ

فرزين خوشچين

فریبا مقدم

طاهره ویشگاهی

احمد پناهنده لنگرودی

رزا روشن

نیما مینائی

اسماعیل مولودی

گلمراد مرادی

عزیز رضائی

ن - زنبق

احمد پناهنده

پریسا پوینده

عباس احمدي

اسماعيل ÙˆÙØ§ يغمايي

محمدرضا روحاني

سعيد اطلس

جعفر پويه

عباس منصوران

مازيار قويدل

محمد حسيبي

ستار لقايي

ايرج جنتي عطايي

 ÙŠØ¯Ø§Ù„له خسروشاهي

 Ù…جيد خوشدل

 Ø¹Ø¨Ø¯Ø§Ù„علي معصومی

 Ù…حمد پروين

 Ø´Ù‡Ù„ا آقاپور

 Ù†ÙŠÙ„وفر بيضايي

 Ø±Ø¶Ø§ آيرملو

 Ù†Ø§Ø¯Ø± ثاني

 Ø­Ù†ÙŠÙ حيدرنژاد

 Ø¹Ù„ÙŠ جوادي

اميد حبيبي نيا

اشرف دهقاني

جواد دادستان

آذر درخشان

مهرانگيز رساپور

مهدي زماني

داريوش سلحشور

پرويز صياد

سياوش عبقري

محمد فتاحي

ليلا قرايي

جميله کاتب پور

محسن مقصودي

سيروس ملکوتي

مسلم منصوري

کاظم موسوي زاده

ياسمن ميظر

صلاح مازوجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©