Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 3 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������ ��������


نامهء سرگشاده به مریم رجوی
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


رزمندهء مبارز، مجاهد خلق، مریم رجوی
من مسلمان نیستم، و اعتقاد هم ندارم که اسلام آزادی ستان است.
من هوادار مجاهدین و شورای ملی مقاومت هم نیستم، اما آنها را فرزندان خلق می دانم.
در یکی از سخنرانی های خود گفته بودید که اسلام دموکراتیک پادزهر اسلام ارتجاعی است. وقت شما را در این باره نمی گیرم، اما توجه شما را به یکی از گفته های علی ابن ابی طالب، پیشوا و رهبر عقیدتی مسلمانان شیعه جلب می کنم. علی می گوید:
«
سند: از خطبه ۲۷ نهج البلاغه

...وَ لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ اَلرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ وَ اَلْأُخْرَى اَلْمُعَاهِدَةِ فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَ قُلُبَهَا وَ قَلاَئِدَهَا وَ رُعُثَهَا مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلاَّ بِالاِسْتِرْجَاعِ وَ اَلاِسْتِرْحَامِ...

به من خبر رسيد كه يكي از سربازان دشمن، بر يك زن مسلمان Ùˆ يك زن معاهد(پناهنده شده) وارد شده  Ùˆ خلخال  Ùˆ زيورشان را به  زور گرفته است Ùˆ آنان جز لابه Ùˆ زاري مدافعي كه بدان پناه جويند نداشته  اند...

...فَلَوْ أَنَّ اِمْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً...

اگر پس از اين رسوايى،  مسلمانى از اندوه بميرد ØŒ نه تنها نبايد ملامتش كرد بلكه مرگ را سزاوارتر است...

»
حال از شما می پرسم: چرا علی اینچنین بخود می لرزد؟ آیا درد او ارزش پولی خلخال است، و یا «حیثیت انسان» که اینگونه مورد هجوم شب پرستان قرار می گیرد؟
مطلبی در سایت های حامی مجاهدین منتشر شده است (کلیک کنید).
من از شما توقع ندارم که مثل علی ابن ابی طالب رفتار کنید، و تا «اعادهء حیثیت» برای علی ناظر، علی وار بخود بلرزید. علی ابن ابی طالب داستان دیگری است.
من از شما توقع ندارم آب رفته به جوی را باز بگردانید، و بجای برخی از هواداران نادان خود پوزش بخواهید.
من حتی از شما توقع ندارم که علی وار برای بازی هوادارانتان با آبرو و حیثیت انسانها، در خفا اشک بریزید. اگر فغان علی بلند می شد، بنا به تعاریف شیعیان، علی معصوم بود.
اما..

من از شما اکیدا می خواهم که به نهاد اطلاعات و ضد اطلاعات مجاهدین ابلاغ کنید تا در اسرع وقت و بدون هیچگونه پرده پوشی، کلیه اطلاعات و مدارکی که ثابت می کند علی ناظر وابسته به رژیم است را علنا و برای ثبت در تاریخ، منتشر کنند. بگذار یکی دیگر از عناصر رژیم افشا شود. اگر سکوت کنید و یا نتوانید چنین مدارکی (حداقل یک مدرک) را ارائه دهید، چون چنین اتهامی بی پایه و دست ساز عناصر وزارت اطلاعات رژیم که در سایتهای هوادار مجاهدین نفوذ کرده اند، است:
من از شما توقع دارم، پیش از پیاده کردن تعالیم اسلام دموکراتیک در سطح جامعه، اصول پایه ای آن (از جمله عدل) را به هوادارن خود (اینگونه هواداران) آموزش بدهید. (تعدادی ای میل در تقبیح مطلب از هوادارن مجاهدین دریافت کرده ام)
من از شما توقع دارم که به هواداران خود آموزش بدهید تا فرق سره از ناسره را تشخیص دهند.
من از شما توقع دارم که بخاطر خون تمام جانباختگان مجاهد و مبارز، و بخاطر «خلق قهرمان ایران» به هواداران خود آموزش بدهید که جلوتر از شما ندوند، تا از هرز انرژی جلوگیری شود.
من، علی ناظر،  به آزادی اندیشه Ùˆ بیان Ùˆ مطبوعات معتقدم Ùˆ ناسزا ها Ùˆ توهین ها مرا از باورم باز نخواهد داشت. یک بار نوشتم، یک بار دیگر Ù…ÛŒ نویسم، تا مجاهدین به خلق پشت نکنند، من با اینگونه اراجیف Ú©Ù‡ در سایت های هوادار مجاهدین منتشر Ù…ÛŒ شود، به مجاهدین پشت نخواهم کرد.
اما...
خوانندگان سطور آن نوشتهء «صد در صد ضد مجاهد» و توهین آمیز که در پناه نام پر افتخار مجاهدین خودنمایی می کند، بدون ذره ای شک، همهء مزخرفات آن نوشته را به پای مجاهدین خلق می نویسند، و به «پادزهر» بودن اسلام دموکراتیک با دیدهء شک نگاه خواهند کرد.
من برای خودم نه، برای خلق ستمدیده ایران، که چشم امید به اپوزیسیون رژیم دارند، از شما توقع دارم که به هواداران خود آموزش بدهید.
چند نفر دیگر باید بی دلیل و مدرک و سند بی آبرو شوند، تا این توقع برآورده شود؟
دشمن در کمین است.

پاینده باشید
علی ناظر – 17 امرداد 1386
دیدگاه
قابل توجه کلیه کاربران دیدگاه: سایت (بخشهای غیر اتومات) ØªØ§ یک هفته فعال نخواهد بود (17 تا 24 امرداد 1386)Ø› تا نهاد اطلاعات Ùˆ ضداطلاعات مجاهدین برای جمع آوری Ùˆ ارائه Ùˆ انتشار مدارک Ùˆ اسناد به اندازه کافی وقت داشته باشد.  سکوت این نهاد به منزله این خواهد بود Ú©Ù‡ کلیه اتهامات به علی ناظر Ùˆ دیدگاه، از شروع تاکنون بی پایه Ùˆ دست ساز رژیم بوده است.

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©