Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 29 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������������� ������������


هتاکی به رنگ سبز
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


 Ù…حمد جواد لاریجانی دبير ستاد حقوق بشر قوه قضایيه امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه نجوم در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت " میرحسین موسوی آینده بسیار خوب سیاسی را از دست داد Ùˆ ادبیات بیانیه ‌های ÙˆÛŒ با ادبیات مسعود رجوی هیچ فرقی ندارد Ùˆ Ùˆ خط نفاق جدید لیبرال است Ùˆ این افراد در بیت آیت الله منتظری به وحدت تاكتیكی رسیدن Ùˆ این مسئله یكی از اشتباهات بسیار بزرگ جبهه اصلاحات بود. موسوی حتی از تشابه ادبیاتی با رجوی نیز فراتر رفته Ùˆ به بیت منتظری رسیده است."

سایت موج سبز، که معرف مواضع، نظرها و اخبار وابسته به جناح سبز است برآشفته از این گفته لاریجانی می نویسد: " این اظهارات که در ادامه خط سیاسی "اموی" حامیان کودتا قرار دارد، سعی می‏کند افرادی را که سال‏ها بار انقلاب و جمهوری اسلامی را در سخت‏ترین شرایط بر دوش داشتند مورد هتاکی و تهمت قرار دهد و به جریان‏های معاند، سلطنت‏طلب و منافق مرتبط و متصل سازد."

همانطور که ملاحظه می شود، نویسنده سبز مقایسه کردن موسوی با یکی از فرزندان خلق را "هتاکی" به ساحت پاک موسوی دانسته و برای تطهیر آن "سید" بزرگوار از این برچسب اهانت آمیز، گذشته موسوی و سبزهای همسو را به لاریجانی یاد آور می شود که این افراد "سال‏ها بار انقلاب و جمهوری اسلامی را در سخت‏ترین شرایط بر دوش" داشته اند. نویسنده موج سبز فراموش می کند که مضافا به لاریجانی و شریعتمداری ها یادآور شود که موسوی، کروبی و شرکاء هنوز که هنوز است خمینی را امام دانسته و تمام هم و غم آنها این است که جمهوری اسلامی دوباره به خط خمینی بازگردد، حال آنکه مسعود رجوی جزء اولین کسانی بود که پس از شکست "فاز سیاسی مجاهدین" و سرکوب تظاهرات 30 خرداد، "مرگ بر خمینی" را شعار محوری اعلام کرد.

نویسنده موج سبز از اینکه موسوی را به خمینی -  آمر قتل عام 67 - منتسب کنند ابراز شرم نمی کند، اما یکی دانستن "ادبیات بیانیه ‌های موسوی با ادبیات مسعود رجوی" را هتاکی قلمداد Ù…ÛŒ کند.

اینها می خواهند جنبش سرنگونی طلبان را هدایت کنند.

علی ناظر 5 مهر 1388

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©