Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 3 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


حسینعلی منتظری درگذشت
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


حسینعلی منتظری درگذشت

دیدگاه ساعت 7:30 صبح یکشنبه 29 آذر

بنا به گزارشهای دریافتی اخبار حاکی از درگذشت ناهنگام حسینعلی منتظری، یکی از مراجع تقلید عالی مقام شیعیان است.

با درگذشت ایشان، خیزش مردم ایران، و بخصوص ملی-مذهبی ها، یکی از مهمترین و برجسته ترین پشتیبان خود را از دست داده اند.

حسینعلی منتظری، با وجود اینکه در بسیاری از موارد و مسائل، از خمینی و نظام اسلامی پشتیبانی کرده بود، اما مواضع اخیر او در مجموع روشنگرانه و در چپ اندیشه اسلامی قرار داشت، و او را به پیشتازی مسلمان، علیه نظام جبار خمینی و خامنه ای قرار داده بود.

هر چند آینده خیزش مردم تغییر ناپذیر خواهد بود، اما نباید اهمیت حسینعلی منتظری در عقب راندن مسلمانان خمینی صفت را نادیده گرفت. فقدان وی بی شک حس خواهد شد.
بنا به گزارش ایلنا «حجت‌الاسلام احمد منتظري با تاييد خبر فوت آيت‌الله منتظري گفت:‌شب گذشته آيت‌الله منتظري براثر بيماري درگذشت/آيات اميني ،صانعي ، موسوي اردبيلي ، بيات زنجاني ،شبيري زنجاني و گرامي هم اكنون در بيت آيت‌الله منتظري حضور دارند.»

علی ناظر

29 آذر 1388

دیدگاه

 

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©