Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 7 June 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


منتظری ستیزان
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


می دانیم که هر چه بحران فروپاشی تشدید شود، و هر چه شکاف بین جناح های مختلف افزایش یابد، عناصر وابسته به نظام، یا از مرزها می گریزند، یا موضع خود را 180 درجه تغییر داده و به جناح دیگر می پیوندند، یا مثل گرگهای گرسنه در زمستان سخت به جان هم افتاده و همدیگر را می درند (افشا می کنند) و یا با نیروی برانداز همصدا شده و خواهان تغییر بنیادی می شوند. البته تا پیوستن دشمن به نیروی برانداز هنوز خیلی مانده (یک روز آنهم خواهد رسید)، ولی همانطور که پیش از این هم نوشته بودم، هرچه برودت بین جناح ها بیشتر می شود، گرگها بیشتر به جان هم می افتند.

امروز یکی از سایت های نزدیک به جناح غالب شادمانه نوشت «میرحسین موسوی و عبدالله نوری که در این روزها از طرفداران سرسخت مرحوم آیت الله منتظری شده اند و حتی نوری که در گفت و گو با بی بی سی فارسی بغض می کند و به گریه می افتد، در روزهای نه چندان دور و در زمان حیات امام راحل(ره) به گونه دیگری عمل می کردند و در خط مقدم جبهه منتظری ستیزی بودند.» و برای اثبات این نکته، دو سند زیر را رو کرده و انگشت به دهان و رندانه می پرسد « بالاخره ما نفهميديم آقاي موسوي آن زمان، خط امامي بودند يا اين زمان! نظر شما چيست؟»

ظاهرا، یکی از تعاریف «خط امامی» ماندن، منتظری ستیزی است، که اگر چنین باشد موسوی دیگرخط امامی نیست، و باید بتواند به راحتی بگوید «مرگ بر خمینی»، و اگر هنوز خط امامی است، باید عکس منتظری را پایین بکشد، وگرنه همانطور که خودشان (موسوی و نوری و رضایی) در 1/6/68 نوشته اند «با عکس العمل مواجه خواهد شد». به زبان ساده، گوری را که روزی برای دیگران کنده بودند، امروز جایگاه خودشان می شود. فکر کنم شعر زیر منظور مرا بخوبی بیان کند (برخی شاعر را ناصر خسرو قبادیانی می دانند و برخی جعفر «رودکی» سمرقندی).

 

چون تیغ به دست آری مردم  نتوان کشت / نزدیک خداوند بدی نیست  فرامشت

این تیغ نه از بهر ستمکاریت دادند / انگور نه از بهر نبیذست به  چرخشت

عیسی به رهی دید یکی کشته  فتاده / حیران شدو بگرفت به دندان سر  انگشت

گفتا Ú©Ù‡ «کرا کشتی تا کشته  شدی زار؟ / تا باز کجا کشته شود آنکه  تو را کشت؟ Â»

انگشت Ù…Ú©Ù† رنجه به در کوفتن  کس / تا کس نکند رنجه به در  کوفتنت مشت

 

(نکته ی در مورد این سند - شایان توجه اینکه تاریخ سند 6/1/68 صحیح است و نه آنطور که گزارش دهنده از روی ذوق زدگی عجله کرده و به اشتباه نوشته 6/1/67)

علی ناظر

3 دی 1388

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©