Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 29 January 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

�������������� ������������


موازین دیدگاه از اول فروردین 1389
[ علی ناظر]
[Source: دیدگاه، 28 دی 1388]


·   از فروردین 1389، تنها مقالاتی منتشر می شود که همراه با عکس نویسنده باشد. در غیر اینصورت دیدگاه از انتشار آن معذور خواهد بود.

·   چندین هفته است که دیدگاه روی برنامه ریزی سیستم خود کار می کرده است و با نویسندگان ستون یادداشت روز هماهنگی و رایزنی داشته است. از اول فروردین 1389، به کلیه نویسندگان کد ورودی داده می شود تا خودشان مطالبشان را  شخصا، و بدون ایمیل به دیدگاه، منتشر کنند. برای دریافت کُد لطفا نام، ایمیل و عکس خود را به آدرس دیدگاه (که در پایین آمده)، تا پایان بهمن ماه 1388، ارسال کنید. لطفا در بالای ای میل خود بنویسید – تقاضای کُد.

·    چند نکته تکراری، و درخواست دیدگاه از کارورزان و کاربران که کد ورودی خواهند داشت:

o  سایت دیدگاه با دشمن خلق مرزبندی سازش ناپذیر دارد و بر سرنگونی تمامیت نظام اسلامی، بی چون و چرا، تأکید دارد.

o  بر جدایی دین از دولت، و جدایی دین از پروسه سرنگونی طلبی، مصر است.

o  اگر سمت و سو و هدف آن، بار دیگر، احیای اسلام با قرائتی دیگر باشد،  قیام و خیزش کنونی منحرف خواهد شد. خیزش کنونی به دنبال سرنگونی سلسله امویه و تشکیل سلسله عباسیه نیست.

o  رهبران و نیروهای سرنگونی طلب و متعهد به سکولاریسم نباید مردم را در مقابل انتخاب بین حسین و یزید قرار دهند.

o  سایت دیدگاه پلاتفورمی است برای همه، با هر اندیشه و نگرشی.

o  سایت دیدگاه آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی مطبوعات، و اصل انتقاد از خود و انتقاد ازدیگران (از جمله سازمانهای سیاسی) را محترم می شمارد.

o  «انتقاد» و «خصومت» را مترادف نمی داند، و مرز منتقد و خصم را مخدوش نمی کند، و بر برخورد عقاید و آراء اصرار می ورزد.

o  در عین حال، و با دوری گزیدن از راست روی و یا خودسانسوری، از کلیه نویسندگان و یاران دیدگاه انتظار دارد که

§         شرایط حساس کنونی مبارزه برای سرنگونی را کارشناسانه ارزیابی کنند،

§         برخوردها و احساسات شخصی را بر منافع سرنگونی ارجح ندانند،

§         از ورود به مواردی که می تواند امنیت و یا حیثیت شخصیتها و یا سازمانهای سرنگونی طلب و انقلابی را به مخاطره بیندازد، خودداری کنند.

o  نادیده گرفتن این اصل ساده مبارزاتی از سوی نویسندگان، سایت دیدگاه را ناگزیر به «سانسور» و حذف کد ورودی کرده، که بی شک گامی در راستای تصغیف پُل های ارتباطی بین کاربران دیدگاه و نویسندگان خواهد بود.

·   رسم دیدگاه تاکنون چنین بوده که مطلب/نظر منتشر شده را از سایت حذف نمی کرده است. با توجه به نکات بالا، دیدگاه در حال بازنگری این رسم است.

·   دیدگاه از بدو تأسیس بر ایجاد «جبهه وسیع» و اتحاد بین نیروهای سرنگونی طلب اصرار داشته و همیشه آمادگی خود برای تسهیل این «بایست» را اعلام کرده است. بار دیگر از تمام شخصیتها و سازمانهایی که بر سرنگونی، سکولاریسم و عدالت اجتماعی تأکید داشته و برای دموکراسی مبارزه می کنند، می خواهد که با تشکیل جبهه همبستگی ملی دشمن را در ضعیف ترین جایگاه خود قرار دهند.

 

پیروز باشید

 

علی ناظر – 28 دی 1388

chaporast@ymail.com

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©