Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


هشدار، مشکل فنی
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


شرکت سرویس دهنده اطلاع داده که می‌خواهند ورژن جدیدتری از دیتابیس را نصب کنند. امیدواریم در ورژن جدید، فونکشن ارسال داده‌ها مساله ساز نشود. در غیر این صورت، هم برای گذاشتن مطلب و هم برای نمایش مطالب با مشکلی جدي روبرو خواهیم شد که برای سازگار کردن کد‌ها با ورژن جديد، باید بسیاری از کدها را تغییر داد که با توجه به توانمندی موجود، بازسازی دیدگاه چند هفته‌ای طول خواهد کشید.

به امید اینکه مشکلی پیش نیاید.

علی ناظر

6 بهمن 1388

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©