Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


خاکستر بر سر
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


قرنها پیش وقتی کسوف می شد، خیلی ها به زمین افتاده و خورشید را سجده کرده و برای گناهان خود طلب مغفرت می کردند. سالها طول کشید تا مردم سر از سجده بردارند و متوجه شوند که این رخداد خشم خدا علیه قومی، و یا مهر او بر قوم دیگری نیست، بلکه اگر دلیل منطقی علمی تعریف شود «منبع» آن هم عیان می شود. از روزی که منطق بر خرافه و تحمیق پیروز شد، دیگر کسی سجده نکرد.

ظاهرا، چند روزی است که خشم خدا یقه مردم اروپا را گرفته و ابرهای سیاه بر آسمان اروپا گسترانده است. صدها و هزاران کیلومتر آنطرف تر از آسمان خاکستر بر زمین فرو می ریزد، خاکستری گرم که چون سرد شود همچون سیمان بر زمین می چسبد. کشاورزان رو به آسمان کرده و می پرسند چرا ما؟ هزاران کیلومتر اینطرف تر، هزاران خانواده سرگردان در شهرهای غریب، نمی توانند به منزل خود بازگردند. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا می خواهد (مثل نوح) کشتی به اسپانیا ارسال کند تا هموطنانش را به مکانی امن منتقل کند. اما خشم الهی تمامی ندارد.

واقعیت این است که کوهی آتشفشان در ایسلند ملتهب شده و وزش باد هرآنچه به بیرون پرتاب می شود را به آسمان اروپا می آورد. این را ما امروز می دانیم، چون ماهواره و رادار و آزمایشگاه و...رسانه در اختیارمان است. اما اگر چند هزار سال پیش، در زمان نوح و مسیح و محمد بودیم، و به ناگاه بر سرمان خاکستر گرم می ریخت، و هر چه به دور برمان نگاه می کردیم تا منبع خاکستر و نرمه شیشه مذاب را بیابیم و نمی یافتیم، حتما یکنفری (زیرکتر از بقیه) پیدا می شد، از خشم الهی خبر می داد، و چند آیه که لحظاتی پیش از سوی خدا به او وحی شده بودند را تلاوت می کرد؛ و سالها و قرنها پس از آن، رهبران سیاسی آن آیات را سند واقعی و رسمی اعلام می کردند؛ و در قرن بیست و یکم آن کتاب «آسمانی» (پر از آیات مُنزل و معجزات الهی) را منبع اصلی برای فورموله کردن «حکومت الهی» تعیین می کردند.

با وجود هزاران دلیل و سند علمی در رد این خرافه ها، هنوز هستند مرتجعینی که از «دکان دین» جنس عرضه کرده و مردم خرافه پرست را فریب می دهند، و با تحمیق مریدان، خر خود را به سر منزل مراد می رسانند. 21 قرن از نزول این قبیل ایات، که نه دلیل علمی دارد و نه سندیت تاریخی، می گذرد، اما هنوز مریدان به جای پرداختن به دلایل زمینی خاکستر، دست به دامان آیات آسمانی می شوند.
تا در بر این پاشنه می چرخد، خاکستر بر سر خواهیم بود.

علی ناظر

31 فروردین 1389

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©