Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 29 January 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������� ��������


تا اطلاع ثانوی
[ علی ناظر]
[Source: Iran's Crises – English (ICE)]


سلام

همانطور که مطلع هستید در حال کدنویسی هستیم تا ستونهای اصلی سایت دیدگاه کاملا آتومات شود.

بدین منظور تا اطلاع ثانوی مسئولیت ستون نظرات به عهده همنشین بهار بوده و من در ثبت یا حذف نظرها نقشی نخواهم داشت.

ستونهای دیگر، از جمله ستون یادداشت روز، یادداشت هفته و مقالات آتومات بوده، و نویسندگان مطالبشان را مستقیما منتشر خواهند کرد.

شاد و برقرار باشید

علی ناظر

13 اردیبهشت 1389

بعدالتحریر: پس از دریافت چند نظر

با سلام

 

بسیار خوب. سوال من از دوستانی که به دنبال فرد بی طرف می گردند، این است که آن فرد کیست؟

 

بی شک تا اطلاع ثانوی و به دلایلی که در این یادداشت کوتاه آمده، آن فرد علی ناظر نخواهد بود. (تا اطلاع ثانوی، و در راستای همفکری، تنها نظرهایی که در اینباره باشد ثبت خواهد شد)

 

همنشین بهار از این موضوع (که من نخواهم توانست این ستون را اداره کنم) آگاه شد، و قبول کرد که برای تعطیل نشدن این ستون، وقت با ارزش خودش را در اختیار کاربران و نظر دهندگان بگذارد. پس از مطالعه این دو نظر، ایشان تلفنی اطلاع داده اند که هر چه تصمیم کاربران باشد به آن احترام می گذارند.

 

با توجه به این نکات، دو راه در پیش روی شما کاربران محترم است: یا پیشنهاد و انتخاب آن فرد مورد قبول همه، و یا تعطیلی این ستون (تا اطلاع ثانوی).

 

شاد باشید

 

13 اردیبهشت 1389

 

 

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©