Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������


استمداد خانواده ابراهیمی برای نجات جان وحید
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


یاران دیدگاه

نامه زیر دیروز به دیدگاه ارسال شد. من این خانواده را نمی شناسم و از کم و کیف ماجرا مطلع نیستم، اما در یک نکته شک نداشته باشیم که آنچه بر این خانواده آمده، نمونه ای است از آنچه بر خلق ستمدیده می گذرد. برای جان وحید ها باید همیاری کرد. کمکاری های نهادهای سیاسی و حقوق بشری بین المللی بر کسی نهفته نیست. باید بر آنها فشار آورد تا کمی تکان بخورند، و یا بر خلاف خط سیاسی دیکته شده به آنها، گامی مثبت بردارند.

سایت دیدگاه تجربه کمک رسانی به پناهندگان و یا اسرای در بند چه در ایران و چه در خارج از ایران را ندارد. به همین خاطر آدرس ای میل خانواده ابراهیمی در پایین آمده تا اگر نهادی فعال می تواند باری بر دوش کشد و این انسان در بند را رها کند، مستقیما با خانواده ابراهیمی تماس بگیرد.

علی ناظر

15 شهریور 1389

 

 

ای میل برای تماس مستقیم

 

متن نامه دریافتی

خودتان قضاوت کنید

 

 Ø§Ø³ØªÙ…داد خانواده ابراهیمی برای نجات جان فرزندشان Ú©Ù‡ پدر دو بچه است Ùˆ یکی را هرگز ندیده است

 

وحید ابراهیمی (استاد دانشگاه) در خانواده ای بدنیا آمد Ú©Ù‡ مادربزگش در سن 65سالگی درزیرشکنجه سکته کرد /تمامی عموهایش برای مدتی در زندان بودند یک عمویش در دانشگاه بدست پاسداران یک چشمش را ازدست داد وبا همین حال 6 سال را در زندان گذراند. یک عمویش بنام علیرضا ابراهیمی Ú©Ù‡ قصد خروج از کشور داشت ممانعت وچند ساعت بعد در محل کارش جسدش پیدا شد Ùˆ حتی اجازه کالبدشکافی هم ندادند واکثر اعضای خانواده را دستگیر کرده بعد از مراسم دفن آزادکردند. این مختصری از وضعیت خانوادگی وحید بود.حال خودوحید Ú©Ù‡ بعدازآگاهی ازمراجعه پاسداران برای دستگیری اش مدت 3هفته ای از او بی خبر بودیم با Ú©Ù…Ú© صلیب سرخ متوجه شدیم او مناسبترین راه خروج را انتخاب کرده Ùˆ راهی عراق شده است در یکی از روستاهای مرزی خود را تسلیم پلیس عراق کرده Ùˆ اعلام پناهندگی نموده وخواستار مراجعه به دفتر یو ان  در عراق شده است.

که او را دستگیر و روانه زندان میکنند.مدتی را در بغداد در زیر شدیدترین فشارهای روحی در بازجویی به سر می برد تلاشهای

وکیلش نیز به جایی نرسید Ùˆ او را دوباره به محل دستگیریش فرستادند Ùˆ بدون اطلاع وکیلش در دادگاهی Ú©Ù‡ صد رحمت به دادگاههای انقلاب رژیم/ در عرض چند دقیقه با اتهام عبور غیرقانونی از مرز محکوم به پنج سال ویک ماه زندان میکنند.وقتی وحید Ú©Ù‡ زبان عربی بلد نبود از یکی از مامورین میپرسد قضیه Ú†ÛŒ هست Ùˆ او Ú©Ù‡ Ú©Ù…ÛŒ انگلیسی بلد بوده میگوید تو در دادگاه هستی Ùˆ به تو پنج سال داده اند با اعتراض وحید بزبان انگلیسی مواجه میشوند Ú©Ù‡ قاضی بزبان فارسی میگوید بشین سر جایت کاری میکنیم Ú©Ù‡ حسرت زندان اوین را بکشید.وحال وحید مدت یک Ùˆ نیم سال است Ú©Ù‡ در زندان استان میسان با زندانیان عادی Ùˆ خطرناک در زندان است. وکیلش به Ø­Ú©Ù… اعتراض داده است ولی جواب او را نیز نداده اند Ùˆ وکیل میگوید اینجا حتی برای دادن نامه نیز باید رشوه پرداخت شود وهمه چیز با پول هست. وقتی به مقامات یو ان میگویم در کجای دنیا یک پناهنده باید مدارک قانونی داشته باشد تا فرار کرده Ùˆ نجات پیدا کند؟ میگویند درست است میگویم وقتی کسی اعلام پناهندگی میکند در کدام کشور Ú©Ù‡ ادعای دموکراتیک بودن دارند بجای Ú©Ù…Ú© به او او را روانه زندان طولانی مدت میکنند؟میگویند عراق Ùˆ ما مشکلات را مطرح کردیم Ùˆ امیدواریم به سمت خوب شدن بروند! عفو بین الملل نهایت همکاری را میکند Ùˆ میگوید تنها ابزار ما تاکید بر یو ان  است نمایندگان صلیب سرخ میگویند ما فقط میتوانیم نامه خانوادگی ردوبدل کنیم Ùˆ اگر خواست به ایران برگردد ما Ú©Ù…Ú© برای برگشتش میکنیم.سفارت عراق در برلین جواب نامه من Ùˆ وکیلش را درآلمان نمیدهد.نامه ای Ú©Ù‡ به آقای کریستوفر هل نوشته بودم فقط دریافت نامه را اعلام کرده.وزیر امورخارجه عراق/وزیر حقوق بشر عراق/وزیردادگستری عراق هیچ جوابی نمیدهند.

حدود34 زندانی ایرانی در این استان هستند  Ø­ØªÛŒ یک خانوم ایرانی Ú©Ù‡ با سه برادرش با همین محکومیت هست بچه اش را در همین زندان بدنیا آورده است وبا طفل معصومش در این زندان هست .کنسول رژیم بنام کوهی در داخل زندان یک دفتر کار دارد Ú©Ù‡ زندانیان میگویند مجلل تر از دفتررئیس زندان هست مرتبا به زندان رفت Ùˆ آمد دارد Ùˆ به زندانیان فقط راه بازگشت به ایران را گوشزد میکند واگر کسی حاضر به ملاقات با او نشود داستان حسین اهل آذربایجان ایران را میگوید Ú©Ù‡ در همین زندان حدود 2 سال پیش در اعتراض به شرایط موجود اعتصاب غذا کرده بود با کتک کاری ماموران راهی بیمارستان بصره میشود Ùˆ در

آنجا فوت میکند در قبرستانی در نزدیکی بیمارستان بصره دفن میکنند و کسی هم خبردار نمیشود.حال ما خانواده وحید از همه

انسانهای آزاده و شریف طلب کمک و همکاری داریم همه اعضائ خانواده ممنوع الخروج هستند و هیچ کاری برای وحید نمیتوانیم بکنیم تنها فردی که طی این مدت با او ملاقات داشته وکیلش بوده وبس .کنسول اخیرا فشار زیادی برای بردن وحید به زندان ایران آورده و به یکی از افسران زندان گفته به دانشجویانش قول دادیم که او را به دانشگاهش برگردانیم! با کمال صداقت و صراحت میگوییم اگر وحید به ایران برگردد شکنجه و اعدام خواهد شد .در راه آزادی مردم ایران همه چیزمان فدای این ملت ولی به دولت عراق نمیخواهیم اجازه بدهیم که کاری که رژیم با ما کرد را با ما بکند . به همین دلیل از همه ایرانیان شریف خواهان کمک و مساعدت هستیم و همه پرونده های ارسالی وکیل و سایر مدارک در نزد من هست و برای نجات جان وحید به هر کجا لازم باشد میروم و مدارک را ارائه میدهم .در یوان برلین مدارک وحید است و عفو بین الملل دردفتر بن ولندن نیز در جریان پرونده وحید هستنداما ما خانواده وحید خواستار برداشته شدن فشار کنسول کوهی از روی وحید در زندان و آزادی وحید وملاقات و مصاحبه یوان با او هستیم .

برای تماس در این رابطه آدرس ایمل می گذاریم و دست همه کسانی را که به این خانواده کمک میکنند میفشاریم و سپاسگذاریم

wahydebrahimi@aol.de

روشن باد تاریکی موجود در ایران

درود بر شهدای آزادی ایران

آزادباد سرزمین کورش و ستار و مصدق

خانواده ابراهیمی

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©