Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 3 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


اگر بیل زنی ...؟
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


یکی از عادات مرسوم این است که وقتی مخالف ما صحبتی می کند و مبحثی را پیش می کشد، حرفش را چون مخالف ما است، رد کرده و در حد توان او را می کوبیم.

یکی از عادات مرسوم «خودمحوران» هم این است که حرفها را به شکلی می زنند که اگر مخالف آن صحبت کنی، بناچار خود را در کمپی می یابی که به لحاظ اصولی و عقیدتی، خودت مخالف آن هستی. و اگر موضعی موافق گرفتی، خود را در کمپ «خودمحوران» می یابی که می خواهند با استفاده از ابزار «برچسب» و «اتهام»، مواضع مخالفین خود را «انحرافی» و یا «وابسته» اعلام کنند.

پیش از این در نوشتار «ما و جنگ طلبی» و «دفاع از صلح» نوشته بودم که برخی هر «مدافع صلح»ی را لابی رژیم می نامند، و در نتیجه پروسه یشگیری از جنگ را مسدود می کنند.

سخنان اخیر احمدی نژاد Ø·ÛŒ اقامتش در نیویورک  Ùˆ بخصوص در ملل متحد را باید با توجه به همین ابزار Ùˆ ترفند بررسی کرد.

به راستی نظر ما در باره نکات زیر که برآمده از سخنان احمدی نژاد است، چیست؟

آیا آمریکا و شرکاء جهانخوار نیستند؟

آیا اسرائیل با حمایت انگلیس و آمریکا، و اشغال سرزمین فلسطین شکل نگرفت؟

آیا هولوکاست، که جنایتی علیه بشریت است، اشغال فلسطین و ظلمی که بر فلسطینیان می رود را موجه می کند؟

آیا حمله به عراق و افغانستان، و قتل هزاران هزار شهروند در این دو کشور، بهترین عکس العمل در برابر حمله تروریستی به برج های دوقلو در نیویورک بود؟

آیا صحیح است که ملل متحد به مثابه گروگانی در دست پنج عضو دائمی شورای امنیت، نتواند به رسالت خود عمل کند؟

آیا غلط است اگر تصمیمات و قطعنامه ها به رأی تمام اعضای ملل متحد گذاشته شود و حق وتو لغو شود؟

Ùˆ....

همانطور که ملاحظه می شود، پاسخ به تک تک این سوالها، ما را به مواضع اعلام شده احمدی نژاد نزدیک و یا از آنها دور می کند.

اگر بگوییم که مردم فلسطین نباید به سرزمین های اشغالی بازگردند، مخالف احمدی نژاد، اما موافق اسرائیل، و بی تفاوت به ظلمی که بر فلسطینی ها می رود، صحبت کرده ایم.

اگر بگوییم که آمریکا جهانخوار نیست، و کاپیتالیسم عامل ظلم و فقر نیست، مخالف احمدی نژاد، اما موافق آمریکا صحبت کرده ایم.

Ùˆ...

«خودمحوران»  توانسته اند با بهره گیری از این روش Ùˆ ترفند بخش بزرگی از جامعه  Ø¬Ù‡Ø§Ù†ÛŒ (مخاطبان) را به بیراهه بکشاند. سخنرانی احمدی نژاد در ملل متحد نمونه خوبی برای شناخت از این ترفند است.

در همان چند لحظه اول، سخنرانی وی با عکس العمل حاضرین روبرو شد و خیلی ها جلسه را ترک کردند. آمریکا، کشورهای اروپایی، و... حاضر نشدند که به سخنان «نفرت‌انگیز»، «گستاخانه و غیرقابل قبول» احمدی نژاد گوش داده و جلسه را با خشم ترک کردند.
واقعیت این است که احمدی نژاد برای آنها سخن نمی گفت. روی سخن او مردم عادی در خاورمیانه بود. مردم فلسطین و لبنان و عراق و افغانستان؛ و جالب اینکه نمایندگان این کشورها جلسه را ترک نکرده و به سخنان او گوش کردند. نه اینکه آنها می خواستند بنشینند، بلکه به این خاطر که هموطنانشان نظاره گر عکس العمل آنها بودند. اگر این نمایندگان از جلسه بیرون می آمدند، به مردمشان پیام می دادند که به نظر آنها و دولتشان، اسرائیل اشغالگر نیست، که با اشغال عراق و افغانستان موافقند، که حمله اسرائیل به لبنان را موجه می دانند.

حرکت «ابو سفیانی» احمدی نژاد که قران و انجیل را بر سر دست بلند کرد و تظاهر کرد که مسیحیان در جمهوری اسلامی برابر با مسلمانان هستند، شاید برای گروهی فرهیخته و آشنا با ایران، تهوع آور باشد، چرا که از جنایات و ظلمی که بر مسیحیان مقیم ایران می رود آگاه هستند، اما همه در خاورمیانه فرهیخته نیستند. اکثریت مردم در این منطقه را انسانهای زحمتکشی که از صبح تا شام به دنبال حداقل ممر معاش هستند، تشکیل می دهد. بیش از 90 در صد از مردم خاورمیانه قربانیان جنگ افروزی اسرائیل و توسعه طلبی جهانخواران بوده و با پوست و گوشت خود می فهمند که احمدی نژاد چه می گوید. مردم کوچه و بازار در خاورمیانه فکر می کنند که احمدی نژاد حرف دل آنها را می زند. همانطور که فکر می کردند که می دانند خمینی چه می گوید. احمدی نژاد همچون خمینی از ابزار و ترفند «تحمیق» و «دروغ» بهره می جوید، و این ابزار همیشه سازنده بوده و «خودمحوران» را بر جایگاهی نشانده است که نباید باشند.

با توجه به این واقعیات، به نظر من، اشتباه است که در همان چارچوبی بیفتیم که احمدی نژاد تعیین کرده است. باید توپ را به زمین خود او انداخت.

او از مدیریت جهانی صحبت می کند، باید توجه جهان را به مدیریت او در ایران جلب کرد.

او از حق مساوی در ملل متحد صحبت می کند، باید توجه جهان را به آنچه بر بخش «خودی» ها و «سبز سیدی» نظام می گذرد معطوف داشت، و اینکه حقوق این جناح از نظام، روزانه به صفر نزدیکتر می شود.

او از آنچه اسرائیل بر سر مردم فلسطین می آورد سخن می گوید، باید توجه جهان را به آنچه در کهریزک و اوین و وکیل آباد می گذرد جلب کرد.

به نظر من، پرداختن به سخنان احمدی نژاد که جهانخواران و کاپیتالیسم و اسرائیل چه می کنند، چیزی نیست به جز منحرف شدن از مبحث اصلی. برای پیشگیری از این انحراف، باید احمدی نژاد و تمامیت رژیم را به پاسخگویی در قبال آنچه در ایران می گذرد وادار کرد. پاسخگویی به خشک شدن دریاچه ارومیه، به «عقب ماندگی ایران در صنعت پتروشیمی» در مقايسه با کشورهای منطقه، پاسخگویی به افزایش نرخ بیکاری، کشته شدن کارگران در پتروشیمی پردیس و سرخس و شازند اراک و...

به آنها Ú©Ù‡ گول این ترفند را خورده Ùˆ برای سخنان «ضدامپریالیستی» Ùˆ «ضد صهیونیستی» احمدی نژاد هورا Ù…ÛŒ کشند، باید گفت مدیریت جهانی پیشکش احمدی نژاد، اگر عرضه دارد اول مشکلات برآمده از  خودسرها، تناقض‌گویی درباره «هدفمند کردن یارانه‌ها» ØŒ درگیری با مجلس، پناهنده شدن دیپلمات ها، معزل آخوندهای جیره خوار سیا Ùˆ صهیونیسم ØŒ فروپاشی فرهنگی، Ùˆ ... را مدیریت کند.

خلاصه اینکه، اگر بیل زن است، اول.... جواب تودهنی امروز عسگراولادی را بدهد.

 

علی ناظر

25 شهریور 1389

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©