Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


تشکر از 330 «انسان» «مستقل»
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


هموطنان عزیز

با سلام.

متن نامه که به رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ نوشته شده بود پس از دو روز که از انتشار آن در سایت دیدگاه می گذشت، امروز همراه با مجموع 330 امضا ارسال شد.

نامه در وهله اول به امضای 25 تن از هنرمندان و نویسندگان، زندانیان از بند شاه و شیخ رسته، اعضای احزاب سیاسی چپ، دیگر فعالین سیاسی و مدافع حقوق بشر، و سردبیران سه سایت اصلی سرنگونی طلب رسیده بود.

 

نامه تنها بر یک امر مصّر است – امداد پزشکی و درمان مجروحین جنایت 19 فروردین 1390.

این خواست و نامه فراتر از چارچوب بسته و خفقان آور شخصی، حزبی، سیاسی و ایدئولوژیکی است.

 

پیش از این، هرکدام از امضا کنندگان، موضع خود را در نامه ها و نوشتار های جداگانه و شخصی بیان کرده اند.

هنگام تنظیم نامه، برخی از من می پرسیدند که چرا باید دوباره نامه نوشت و امضا کرد؟ خرده می گرفتند که این یک عمل «میکرو» است. ده ها لرد و وکیل و سناتور از آنها حمایت می کنند، ولی کسی به آن حمایتها توجه نمی کند. حال چرا باید به این «چند امضا» توجه کنند؟ پاسخ من، به خودم ساده است، این کار «امر به وظیفه است». نه از سر حمایت از مجاهدین، بلکه تنها به یک دلیل – برجسته کردن حق دسترسی مجروحین به درمان و امداد پزشکی، و یادآوری تعهد مسئولین به مهیا کردن شرایط.

 

با توجه به این نکته، آیا کسانی که می دانستند چنین نامه و فراخوانی هست ولی آن را امضا نکردند، به وظیفه خود عمل نکرده اند؟ به نظر من چنین چیزی نیست. آنها «وظیفه» را به گونه ای متفاوت تعریف می کنند. آدم ها وقتی سیاسی می شوند، تصمیم خود را بر مبنای داده های سیاسی می گیرند، حتی اگر متن نامه ها صد در صد غیر سیاسی باشد.

برای برخی، باور ها Ùˆ ارزش های سیاسی است Ú©Ù‡ «وظیفه» Ùˆ «تعهد» را تعریف Ù…ÛŒ کند. برای برخی دیگر،  حقوق «انسانی» است Ú©Ù‡ «سیاست» را تعریف Ù…ÛŒ کند. تفاوت نگرش بین این دو گروه همیشه بوده، هست Ùˆ خواهد بود. برای گروه دوم، «امر به وظیفه» بر تعریف «انسانیت» استوار است، Ùˆ نه «اختلاف سیاسی».

و تنها به همین خاطر، می خواهم صمیمانه از 330 «انسان» «مستقل» که درمان و امداد پزشکی را بر هر اصلی ارجح داده اند تشکر کنم.

در صورت دریافت پاسخ از مسئول کمیته بین المللی صلیب سرخ، آن را حتما به اطلاع شما می رسانم.

شاد و برقرار باشید

علی ناظر

10 اردیبهشت 1390

 

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©