Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������ ��������


نگاهی به پیام دکتر کریم قصیم
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


آقای دکتر کریم قصیم از اعضای قدیمی شورای ملی مقاومت طی فیلمی که در یوتیوب منتشر شده، پیامی مبنی بر همگامی سایت های فارسی زبان برای رساندن امداد پزشکی به ساکنین مجروح اشرف داده اند.
 
 

لینک شنیداری به سایت دیدگاه

 

پیام کریم قصیم در 4 می 2011، مصادف با 14 اردیبهشت 1390 منتشر شده است. اجازه می خواهم اول به یک نکته اشاره کنم .

یک هفته پیش از این پیام، سایت دیدگاه در 7 اردیبهشت نامه ای به رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ نوشت. این نامه در گام اول با 25 امضا در دیدگاه منتشر شد. در عرض دو روز 330 نفر از آن حمایت کردند. 10 اردیبهشت متن نامه همراه با لیست امضاها ارسال شد. در 14 اردیبهشت 1390 و پیش از پیام آقای قصیم، پاسخ صلیب سرخ در دیدگاه منتشر شد.

حال به محتوای پیام آقای قصیم خطاب به سایت های فارسی زبان بپردازم.

نامه به صلیب سرخ  Ø¯Ø± گام اول توسط سردبیران سه سایت فارسی زبان گزارشگران، پژواک ایران Ùˆ دیدگاه امضا شده بود. متن نامه همراه با لوگویی Ú©Ù‡ برای آن تهیه شده بود، در دو سایت پژواک ایران Ùˆ دیدگاه منتشر شد. این فراخوان در فیس بوک هم منتشر شد. این آنچه بود Ú©Ù‡ سردبیران سه سایت فارسی زبان انجام داده اند.

سوالی که می ماند این است که چرا در این مدت، این فراخوان و نامه در سایتهای (فارسی زبان) نزدیک به شورای ملی مقاومت منتشر نشد؟ چرا آقای قصیم پس از اینکه پاسخ صلیب سرخ به این 330 نفر منتشر شده، تازه به سایت های فارسی زبان یادآور می شوند که چه می توانند بکنند؟ آیا این تأخیر بخاطر اینست که تهیه فیلم طول می کشد؟ آیا ایشان نمی توانستند طی نامه ای خصوصی به مسئولین سایتهای (فارسی زبان) اقماری این مهم را یادآور شوند؟

در اینجا ادعا نمی کنم Ú©Ù‡ همه به دیدگاه سر Ù…ÛŒ زنند، اما Ù…ÛŒ توانم به یقین بگویم Ú©Ù‡ اکثر فعالین سیاسی به این سه سایت سر Ù…ÛŒ زنند. بنابراین مسئولین سایت همبستگی ملی Ùˆ ... نمی توانند ادعا کنند Ú©Ù‡ از وجود چنین نامه ای مطلع نبوده اند. ناگفته روشن است Ú©Ù‡ نوشتارهای من در مواردی آلوده به انتقادهای تند Ùˆ عریان است.  طبیعتا، اگر مسئولین این سایتهای (فارسی زبان) اقماری تصمیم بر این گرفته بودند Ú©Ù‡ به دلایل متعدد از جمله اختلافات سیاسی نباید این نامه را در سایت هایشان منتشر کنند، قابل درک است Ùˆ بر آن ایرادی نیست، اما وقتی همبستگی ملی (Ú©Ù‡ صاحب عزا است) بخاطر «اختلاف سیاسی» از تکثیر خودداری کند، از سایت های(فارسی زبان)  دیگر Ú†Ù‡ انتظاری Ù…ÛŒ توان داشت؟

 

در همان 10 اردیبهشت به کنایه نوشتم:

«برای برخی، باور ها Ùˆ ارزش های سیاسی است Ú©Ù‡ «وظیفه» Ùˆ «تعهد» را تعریف Ù…ÛŒ کند. برای برخی دیگر،  حقوق «انسانی» است Ú©Ù‡ «سیاست» را تعریف Ù…ÛŒ کند. تفاوت نگرش بین این دو گروه همیشه بوده، هست Ùˆ خواهد بود. برای گروه دوم، «امر به وظیفه» بر تعریف «انسانیت» استوار است، Ùˆ نه «اختلاف سیاسی».»

 

خلاصه کنم، من بنا به «امر به وظیفه» دست به چنین اقدامی زدم، سوالی که می ماند اینست که چرا «امر به وظیفه مسئولین سایت (فارسی زبان) همبستگی ملی و دیگر سایت های (فارسی زبان) همسوی» شورا کم رنگ بود؟ شاید آقای قصیم بهتر است بجای پیشنهاد و نصیحت به سایت های فارسی زبان، به سایت های اقماری شورا پرداخته و از آنها بپرسند که چرا نامه به صلیب سرخ را در سایت های خود منتشر نکردند؟ آیا برای آنها، «اختلاف سیاسی» می تواند از فراخوان به امداد پزشکی مهمتر باشد؟ من هرگز فکر نکرده ام، نمی کنم و نخواهم کرد.

در نوشتارهای بعدی به انتقادات و پیامهایی که پیرامون «دیگر دخالت در اشرف موضوعیت ندارد» دریافت کرده ام، خواهم پرداخت.

شاد و برقرار باشید

علی ناظر

15 اردیبهشت 1390

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©