Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 13 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

* پیام یک شاعر، شعر و شعار دانشجو  علی ناظر

* فقط چند جمله  علی ناظراردوگاه اشرف در عراق بار ديگر هدف راکت قرار گرفت
[ رادیو فردا]
[منبع: رادیو فردا، 7 دی 1390]


اردوگاه اشرف، مقر اعضای سازمان مجاهدين خلق، سه شنبه شب بار ديگر هدف راکت قرار گرفت .

خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های عراقی و سازمان مجاهدين خلق گزارش داده که اين  حمله در ساعت هشت شب صورت گرفته است اما تلفاتی نداشته است.

اين  دومين مورد از حمله به اردوگاه اشرف  ظرف سه روز گذشته است.

اردوگاه اشرف ،در شمال شرقی بغداد، محل استقرار سه هزار و ۴۰۰ نيروی سازمان مجاهدين خلق است.

 

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©