Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 13 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

نگاه

* *خودکشی* - مینا اسدی  مينا اسدي

* «خوشبختانه»  علی ناظر

* تلاش رذیلانه  علی ناظر

* بهره گیری رذیلانه  علی ناظر

* بن بست تن شکست و فراخای جان رسید  اسماعيل وفا يغماييتلاش رذیلانه
[ علی ناظر]
[منبع: سایت بحران] دیروز مطلبی نوشتم «بهره گیری رذیلانه» و در آن به ترفند کریه واوایی های واداده برای پر کردن صفحات «تاریک»نمای «ایران دیدبان» اشاره کردم.

امروز واوایی ها در تلاش رذیلانه دیگری، با توسل به نوشتارم «سنگ خارا»، می خواهند آب را گل آلود کنند.

 هدف این مهد شکنجه و اعدام در چند نکته خلاصه می شود:

  • می خواهند خط «گفتمان سازی» با نویسندگان و منتقدین مجاهدین را عادی جلوه دهند.
  • می خواهند با بازتکثیر مطالب دگراندیشان سرنگونی طلب، فریبکارانه چنین القا کنند که نکات مشترکی بین انتقادات دگراندیشان وخط  واواک وجود دارد؛ و اراجیف واواک و عناصر خودفروخته را یکسان و همطراز با باورهای منتقدین در جبهه خلق، جلوه دهند.
  • می خواهند با برجسته کردن اختلافات سیاسی و عقیدتی بین مجاهدین و دگراندیشان، هم دگراندیشان و هم مجاهدین را بی اعتبار کنند.
  • می خواهند با ایجاد جّو تنش بین دگراندیشان و مجاهدین، دگراندیشان را مجبور به سکوت کرده تا به ارتقاء اندیشه دامن نزنند، و مجاهدین را به عکس العمل غیر اصولی وادارند.

 اما در پیشبرد این «خط» دچار تناقض گویی می شوند.

از یک سو در سایت هفت اورنگ می نویسد که علی ناظر از «عوامل شیاد ونیمه مخفی  این گروه  تروریستی» - مجاهدین - است، و از سوی دیگر در ایران دیدبان می نویسد که « چندین سال نوری از درک و فهم مجاهدین از واقعیت صحنه سیاسی ایران عقب است». ظاهرا می بایست نتیجه بگیریم که شعور این واوایی های واداده بیش از این نیست که بفهمند «عامل نیمه مخفی» نمی تواند از «درک و فهم مجاهدین» چندین سال نوری فاصله داشته باشد (درک و باور عامل نیمه مخفی، علنی و یا تمام مخفی، باید با خط مجاهدین منطبق باشد، وگرنه نیمه مخفی بودن سودی ندارد). اما واقعیت امر در بی شعوری آنها نیست. آنها رذیلانه به دنبال اهدافی هستند که در بالا تیتر شد.

کمی دقیق تر به عکس العمل واواک دقت کنیم. در عرض دو روز اخیر، به ناگاه ایران دیدبان دو مطلب از این قلم را بازتکثیر می کند. اول تسلیت نامه را منتشر می کند (اما پس از 7 روز تأخیر و درست پس از مراسم خاک سپاری آن زنده یاد)، و امروز (یکروز پس از انتشار «بهره گیری رذیلانه») مطلب «سنگ خارا» (اما پس از 35 روز تأخیر) منتشر می شود. به راستی واواک به دنبال چیست؟ آگاهی رسانی؟ ابدا! شاید، نقد و بررسی یک دیدگاه سرنگونی طلبانه و منتقد به مجاهدین، بهیچ وجه! چرا که 35 روز دیرکرد دارد. پس هدف چیست؟

 آیا نمی داند که انتقادات من از مجاهدین یک دعوا و برخورد درون جبهه خلقی است؟ حتما می داند. آیا نمی داند که این قلم همیشه به سرنگونی تمامیت نظام باور داشته و از آن کوتاه نمی آید و جزو معدود افرادی است که حتی برای لحظه ای کوتاه فریب جنبش «سبز سیدی» را نخورد؟ حتما می داند. پس چرا مطلب این قلم را در بالای سایت وزارت اطلاعات منتشر می کند؟ آنهم یکی پس از دیگری و در دو روز متوالی؟ آیا دچار هراسی شده که از چشم من دور است؟ هراس از چه چیزی؟ من که فقط یک فرد هستم، و اگر هم هراسی باید باشد می بایست از مجاهدین که یک سازمان گردن کلفت و منسجم هستند باشد، پس واواک به دنبال چیست؟

آیا می خواهد این قلم شکسته شود و سکوت کند؟ چرا؟ در جایی می گوید « یک دسته از افرادی که در حال و هوای آرمانگرایانه خود غرق شده اند »، و یا « فرض احتمالی برقراری ائتلاف و پیوند بین این گروهها است». به راستی چرا از «آرمانگرایان» و «ائتلاف» مفروض چنین هراسان شده اند؟

 به نظر من باید پاسخ را در نکاتی که در بالا تیتر شده اند، جست.

 علی ناظر

23 آبان 1391

http://www.irancrises.net[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©