Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 13 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

اپوزیسیون

* اشتباه محاسبه - کامل - بخش 1-11  علی ناظر

* یک اقدام و خواست فوری  علی ناظر

* آدرس عوضی یا نوشدارو پس از...  علی ناظر

* خمپاره باران لیبرتی  علی ناظر

* یاد مادر پویا گرامی باد  پیام مشترکخمپاره باران لیبرتی
[ علی ناظر]
[منبع: سایت بحران]


 
بنا به اطلاعات دریافتی، کمپ لیبرتی دیروز مورد اصابت گلوله های خمپاره از خارج از کمپ قرار گرفته که منجر به جانباختن 6 نفر از ساکنین از جمله یک زن، و تعداد بیشتری مجروح شده است.
با ادای تسلیت به خانواده جانباختگان، و امید به بهبود هرچه سریعتر مجروحین، توجه عاجل مقامات عراقی که مسئول حفاظت این کمپ هستند را به علل وقوع این رویداد جلب می کنیم. ما از خواست مسئولین کمپ مبنی بر انتقال هرچه سریعتر به کشورهای امن حمایت کرده، و از صلیب سرخ و ملل متحد می خواهیم تا در اقدامی فوری جهت درمان مجروحین، و بازاسکان سریع ساکنین، از تکرار چنین رویداد فجیعی پیشگیری کنند.
علی ناظر
21 بهمن 1391
9 فوریه 2013
 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©