Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 7 June 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

�������������������������������������


خمپاره باران لیبرتی
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


 
بنا به اطلاعات دریافتی، کمپ لیبرتی دیروز مورد اصابت گلوله های خمپاره از خارج از کمپ قرار گرفته که منجر به جانباختن 6 نفر از ساکنین از جمله یک زن، و تعداد بیشتری مجروح شده است.
با ادای تسلیت به خانواده جانباختگان، و امید به بهبود هرچه سریعتر مجروحین، توجه عاجل مقامات عراقی که مسئول حفاظت این کمپ هستند را به علل وقوع این رویداد جلب می کنیم. ما از خواست مسئولین کمپ مبنی بر انتقال هرچه سریعتر به کشورهای امن حمایت کرده، و از صلیب سرخ و ملل متحد می خواهیم تا در اقدامی فوری جهت درمان مجروحین، و بازاسکان سریع ساکنین، از تکرار چنین رویداد فجیعی پیشگیری کنند.
علی ناظر
21 بهمن 1391
9 فوریه 2013
 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©