Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 3 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


نامه منشه امير (راديو اسرائيل) به ديدگاه و پاسخ کوتاه علي ناظر
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


حضور سامانه اینترنتی دیدگاه ها 1- داشتن دیدگاهها متفاوت در جهان دموکراسی امری طبیعی و حتی ضروری است، ولی جای تاسف بسیار است هنگامی که فردی برای به کرسی نشاندن دیدگاههای خود به دروغپردازی متوسل میشود و به خوانندگان مقاله های سیاسی و جویندگان راه راستین مطالب نادرست و مغرضانه تحویل میدهد. 2- خانم زری عرفانی در مقاله «هشدار به اوپوزیسیون مترقی» عامدانه در مورد رادیو اسرائیل و شیوه گزارشگری آن دروغ میگوید، زیرا از روزی که حکومت دینی ایران به رهبری آیت الله روح الله خمینی به روی کارآمد، رادیو اسرائیل همه کژیهای رژیم نوپا را شناساند و فریبکاریهای آن را آشکار ساخت. همین امانت و صداقت در ارائه خبر بود که این چنین در طول سالهای متمادی موجب محبوبیت و اعتبار رادیو اسرائیل گردید. 3- بهمین روال، خانم زری عرفانی دروغ میگوید هنگامی که ادعا میکند رادیو اسرائیل بوش را به حمله به ایران تشویق میکند. بلکه واقعیت آن است که بسیاری از شنوندگان رادیو اسرائیل در ایران که در چارچوب برنامه «صدای شما در صدای اسرائیل» دیدگاههای خود را با دیگر شنوندگان در میان می گذارند، آرزو می کنند روزی بیاید که بوش برای نجات مردم ایران (همانند مردمان افغانستان و عراق) نیز، وارد صحنه شود. 4- دروغپردازی و مردم فریبی زیر شعار روشنفکری و روشنگری، گناهی نابخشودنی است که امید دارم تکرار نشود. با سپاس منشه امیر [دريافتي 23/3/2005] جناب منشه امير با سلام از نامه شما پيرامون مطلبي که خانم زري عرفاني مرقوم کرده « هشدار به اپوزيسيون مترقّی، توطئه راديو اسرائيل نماينده موساد و سيا در راه است»، و در ديدگاه درج شده است متشکرم. همانطور که ميدانيد، ديدگاه مدافع حقيقت و آزادي بيان است. طبيعتا اگر مطلبي نادرست در ديدگاه درج شده، بايستي در اسرع وقت مورد بررسي قرار گرفته و متن تصحيح، و يا از سايت حذف شود؛ و اين تصحيح اصولا به بررسي جايگاه اسرائيل و يا راديو اسرائيل ارتباطي ندارد. من از امروز عصر، و پيش از دريافت نامه شما، پيگير اين مساله بوده ام و سعي کرده ام که با زري عرفاني تماس گرفته و مساله را روشن کنم. اگر موافق باشيد، متن نامه شما را در سايت درج کنم، تا نقطه نظر شما به روشني ارائه شده باشد؛ و هم اينکه موقعيتي پيش بيايد که خانم زري عرفاني در رد يا تأييد مطلب خود موضعي منطقي و متين ارائه دهند. با تشکر از توجه شما به مطالب مندرج در ديدگاه علي ناظر 23 مارس 2005 - ديدگاه کاربران محترم ديدگاه ناگفته براي کاربران سايت ديدگاه (و يا هر سايت ديگري) روشن است که مسووليت نوشتار با نويسنده است، و ديدگاه رابطه اي ارگانيک و ويژه با خانم زري عرفاني و يا هر نگارنده ديگري ندارد. نقطه نظرات ديدگاه جداگانه و در موارد مختلف، پيرامون عملکرد سياسي اسرائيل (و نه راديو اسرائيل) بيان شده است. به نظر من راديو اسرائيل، مانند هر رسانه ي ديگري، يک سري خط و مشي سياسي را دنبال مي کند که کاربران با آن خط مشي ها آشنا مي باشند، و با شناخت از اين خط مشي هاست که مطالب آن رسانه را ارزيابي مي کنند. بي شک مردم شعور دارند، مي فهمند و بد را از خوب تشخيص مي دهند. بايد به قدرت تشخيص مردم ايمان آورد. البته اگر مطلبي نادرست در راديو اسرائيل و يا سايت ديدگاه به اشتباه (نه به عمد و بنا به خط مشي بخصوصي) بيان شده، حتما بايد تصحيح شود. قضاوت در مورد «گناهی نابخشودنی» که آقاي منشه امير فرموده اند، و مقايسه «گناهان» اسرائيل در برابر با اين «گناه» سايت ديدگاه را مي سپارم به نوشتاري جداگانه. علي ناظر – 24 مارس 2005 - ديدگاه

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©