Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


دیگر دخالت در اشرف موضوعیت ندارد
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


امروز در سایت همبستگی ملی – وابسته به مجاهدین خلق، گزارشی از یک تومار خطاب به ملل متحد، که توسط ساکنین اشرف امضا شده بود، منتشر شد.

در این تومار بر یک نکته تأکید شده است: آنها خواهان دخالت ملل متحد برای حفاظت از اشرف هستند.  ترم «تا فرجام نهایی» در این گزارش نیامده است، Ùˆ بر « استقرار تیم دائمی ناظر ملل متحد در اشرف» تأکید شده است، هر چند Ú©Ù‡ این درخواست را «به منظور دستیابی به یک راه حل دراز مدت Ùˆ صلح آمیز Ùˆ مورد قبول همه طرفها» ارزیابی کرده است.

به زبانی دیگر آنها تصمیم خود مبنی بر ماندگاری «دائمی» در اشرف را اعلام کرده، و به نظر نگارنده، امور اشرف از این پس موضوعی است که دیگر نباید مورد سوال غیر مجاهدین قرار بگیرد.

آنها فرزند خلق هستند، اما «فرزند» هم زمانی می رسد که تصمیم خود را می گیرد، و «مام وطن» باید «فرزند» را به حال خود رها کرده و بدی ها و خوبی هایی که برای «فرزند» پیش خواهد آمد را به خود او بسپارد.

برای آنها سلامت و بهزیستی آرزو می کنم، و به این «اعلام مسئولیت برای آنچه پیش خواهد آمد» احترام می گذارم، هرچند نه به استراتژی ارتش آزادیبخش باور داشته ام، و نه تعریف «اشرف کانون استراتژیک» هنوز برایم روشن شده است.

علی ناظر

13 اردیبهشت 1390

 

متن گزراش منتشر شده در همبستگی ملی

 ï»¿ 

مجاهدان اشرف با ارسال توماری خواهان حفاظت از اشرف توسط سازمان ملل شدند

سه‌شنبه، ۱۳ اردی‌بهشت ۱۳۹۰ / ۰۳ می ۲۰۱۱

مجاهدان اشرف با امضای توماری خطاب به دبیرکل ملل متحد، خواستار تامین و تضمین حفاظت اشرف توسط ملل متحد شدند و تاکید کردند که تنها راه جلوگیری از تکرار جنایت علیه ساکنان اشرف، تامین و تضمین حفاظت اشرف توسط ملل متحد و استقرار دائمی گروه مانیتورینگ یونامی در اشرف و تعیین نماینده شورای امنیت برای تحقیق درباره کشتار ۱۹فروردین است.

تومار امضاشده توسط مجاهدان اشرف علاوه بر دبیرکل ملل متحد، برای کمیسر عالی حقوق بشر، رییس شورای امنیت،  نماینده ویژه دبیرکل درعراق، رئیس جمهور امریکا، وزرای خارجه ودفاع آمریکا، سفیر Ùˆ فرمانده نیروهای آمریکا در عراق، رئیس سنا، رئیس مجلس نمایندگان Ùˆ  رؤسای کمیسیونهای خارجی Ùˆ نیروهای مسلح این دو مجلس، رئیس سیاست خارجی Ùˆ نماینده عالی اتحادیه اروپا، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا Ùˆ همچنین رهبران کشورهای عربی ارسال شده است.
در تومار ارسالی مجاهدان اشرف برای دبیرکل و ارگانهای ذیربط ملل متحد و رهبران سیاسی درآمریکا و اروپا وکشورهای عربی آمده است:
ما بدینوسیله، خواستار مداخله شما  برای تامین Ùˆ تضمین حفاظت اشرف توسط ملل متحد هستیم.
کشتار
۱۹فروردین دراشرف به دست نیروهای عراقی، ازسوی کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد، اتحادیه اروپا،  دولت آمریکا ØŒ رؤسای کمیته های خارجی  درسنا  وکنگره ایلات متحده، نمایندگان کنگره آمریکا، نمایندگان پارلمان اروپا، اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا،  عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی لیگهای حقوق بشر، رهبران برجسته عراقی ØŒ نمایندگان پارلمان عراق، Ùˆ همچنین رهبران مذهبی، اتحادیه ها Ùˆ احزاب سیاسی Ùˆ پارلمانترها از ازسراسر جهان محکوم شده Ùˆ اکنون فراخوان به تحقیق مستقل Ùˆ شفاف Ùˆ تضمین حفاظت اشرف از جانب ملل متحد، آمریکا Ùˆ اتحادیه اروپا Ùˆ استقرار تیم دائمی ناظر ملل تحد در اشرف، یک خواست مبرم بین المللی است.
ما در حالی برای شما می نویسیم که بسیاری از ما مجروح هستند و نیروهای مهاجم عراقی هنوز نگذاشته اند اجساد
Û³Ûµ تن از  یاران شهیدمان را دفن کنیم.
علائم سیاسی از تهران Ùˆ بغداد Ùˆ آنچه ما در اینجا در صحنه Ù…ÛŒ بینیم حاکی از  ادامه Ùˆ تکرار فاجعه برنامه ریزی شده ‌یی است Ú©Ù‡ یکی از اسناد آن ضمیمه است.
 Ù†ÛŒØ±ÙˆÙ‡Ø§ÛŒ مهاجم همچنان در اشرف Ùˆ اطراف آن مستقر هستند Ùˆ خودروهای زرهی در شمال کمپ سلاحهای خود را به جانب ساکنان نشانه رفته اند.
کشتارها چه درششم وهفتم مرداد وچه در
۱۹فروردین، همیشه به بهانه حق حاکمیت توجیه Ùˆ زمینه سازی Ù…ÛŒ شوند، بهانه یی Ú©Ù‡ در تعارض آشکار با تأکیدات ملل متحد Ùˆ شخص  دبیرکل بر اصلِ جهان شمول مسئولیت  حفاظت( آر تو Ù¾ÛŒ) است.
تنها راه جلوگیری از تکرار جنایت، تامین و تضمین حفاظت اشرف توسط ملل متحد و استقرار دائمی گروه مانیتورینگ یونامی در اشرف و تعیین نماینده شورای امنیت برای تحقیق درباره کشتار
۱۹فروردین است. خروج قوای مسلح عراقی از داخل اشرف  Ùˆ استقرار آنها در ساختمانهای پشت خاکریز ها Ùˆ در ساختمان هایی Ú©Ù‡ ما در ورودی اشرف به آنها داده ایم، حداقل ضروری برای تنش زدایی Ùˆ آرامش اوضاع به منظور دستیابی به یک راه حل دراز مدت Ùˆ صلح آمیز Ùˆ مورد قبول همه طرفها است.ابتکار عمل شما در این خصوص یک قدم بزرگ در تحقق  اصل آر تو Ù¾ÛŒ Ùˆ مسؤلیت حفاظت در سطح جهانی است.

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22296:2011-05-03-08-22-35&catid=21:2010-01-17-21-49-36

 

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©